Я студент з України і мені потрібна допомога

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

UNICEF

Združenie kresťanských spoločentiev mládeže

Slovenská humanitná rada

www.mamatata.sk

Rada mládeže Slovenska

www.esf.gov.sk

www.sia.gov.sk

www.fsr.gov.sk

www.socia.sk

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí

www.rodina.psisaris.sk

 

Krízové centrá:

www.centrumdorka.sk

 

Internetový časopis:

www.mostykrodine.sk

 

Zaujímavé podujatia:

Deň rodiny

Zaujímavé stránky:

www.vzd.cz – stránky o deťoch v náhradnej starostlivosti. Informácie zo Slovenska a z Českej republiky.

Nadácia Pomoc jeden druhému

Nadácia J&T

Nadacia JaT web nove

Za spoluprácu ďakujeme:

budatko     unia materskych centier

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.