Я студент з України і мені потрібна допомога

Presne 1. decembra 2008 Centrum pre obnovu rodiny Dorka na Hemerkovej ulici v Košiciach na sídlisku KVP prijalo svojich prvých klientov. V týchto dňoch teda oslavujeme rok svojej činnosti, počas ktorého sa udiali mnohé veci, ktoré ovplyvnili našu činnosť. Jednou z nich bola i zmena na poste riaditeľa, keď vedenie zariadenia od PhDr. Stanislavy Hunyadiovej prevzala naša súčasná riaditeľka Ing. Jolana Šuleková.

Ako veľké pozitívum vnímame i bezproblémové vzťahy s našimi susedmi a nadštandardné vzťahy s miestnou rímsko-katolíckou farnosťou. Rok je niekedy dlhá doba, ale na niektoré veci je to krátky čas. Čo všetko sa nám za ten čas podarilo?

– poskytnúť dočasné ubytovanie, sociálne poradenstvo a starostlivosť dvadsať mladým dospelým po odchode z detského domova

– poskytnúť pomoc a ubytovanie dvanástim rodinám v kríze a udržať ich tak spolu

– 1. mája 2008 otvoriť externé krízové stredisko formou šesť profesionálnych rodín, ktoré sa starajú o osem detí

– 1. septembra 2008 otvoriť interné krízové stredisko, kde žije osem detí

– organizovať komunitné skupiny a semináre pre mamičky, otcov rodín a mladých dospelých po odchode z detského domova

– umožniť dokončiť si trom mladým dospelým stredoškolské maturitné vzdelanie a dvom študovať na vysokej škole

– pomôcť získať týmto mladým ľuďom štipendium

– vytvoriť pre mladých dospelých špeciálny šetriaci program

– nájsť v spolupráci s Úsmevom ako dar pre deti žijúce u nás mentorov, ktorí sa o nich starajú v rámci programu „ Opri sa mňa“

– osláviť krst malého Patrika, ktorý sa narodil po príchode jeho mamky na Dorku

– pomôcť navrátiť dieťa z detského domova k jeho biologickej matke

– zariadiť herňu, kde si deti spolu s dobrovoľníkmi robia domáce úlohy

– zabezpečiť pre každé dieťa v spolupráci s Nadáciou Deti Dunaja mimoškolský krúžok

– zabezpečiť päť rozvojových pobytov pre naše deti počas letných prázdnin

– zriadiť vzdelávaciu miestnosť s prístupom na internet pre klientov

– spoluorganizovať spolu s Radou pre poradenstvo v sociálnej práci projekt pre mladých dospelých pred a po odchode z detského domova „Ako správne vyštartovať do života“

– na základe dohody s Gréckokatolíckym kňazským seminárom blahoslaveného biskupa P.P. Gojdiča v Prešove získať dvoch bohoslovcov na deväť mesačnú pastoračnú prax ako pomoc nášmu zariadeniu

– spoluorganizovať dva výcviky PRIDE pre náhradných a profesionálnych rodičov a jeden pre dobrovoľníkov

– spoluorganizovať stretnutia svojpomocných skupín náhradných rodičov

– prezentovať činnosť zariadenia na štyroch konferenciách

Všetky tieto aktivity sa nám podarilo naplniť vďaka Košickému samosprávnemu kraju a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, ktorí sa spolupodieľali na financovaní zariadenia, podpore a pomoci regionálnej pobočky Úsmevu ako dar v Košiciach, Nadácii DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov, dobrovoľníkov a mnohých anonymných darcov, za čo im patrí naša úprimná vďaka.

Mikuláš na DorkeMikuláš na DorkeMikuláš na DorkeMikuláš na Dorke

Mikulášsky večierok s AFS na Dorke

V Centre pre obnovu rodiny Dorka na Hemerkovej ulici v Košiciach sa 4.12.2008 v spolupráci s firmou AFS SK a.s., Nadáciou Salve a dobrovoľníkmi z Úsmevu ako dar uskutočnil Mikulášsky večierok pre všetky deti bývajúce na Dorke. Každé jedno z tridsiatich detí, či už bolo z časti krízové stredisko, alebo z domova osamelých rodičov sa pred sv. Mikulášom prezentovalo peknou vianočnou piesňou, či básničkou. Ako odmenu za to dostali deti od Mikuláša balíček plný sladkosti a ovocia.

Vďaka štedrosti spoločnosti AFS SK a.s. a Nadácii Salve, ktorí na Mikulášsky večierok venovali 30 000 Sk ( 995,82 € ) sa okrem mikulášskeho balíčka podarilo zabezpečiť každému dieťaťu individuálny vianočný darček, 2 rádiomagnetofóny , DVD prehrávač, spoločenské hry s didaktickým zámerom, knihy, vianočnú výzdobu a stromček, športové potreby.

Okrem toho 10 detí, ktoré sa počas celého roka dobre učili a snažili sa pomáhať, pôjdu počas vianočných prázdnin spolu s dobrovoľníkmi z Úsmevu ako dar a zamestnancami AFS SK a.s. na skutočnú sánkovačku do Vysokých Tatier a zaplávať si do aquaparku Aquacity v Poprade.

Spoločnosť AFS SK na večierku zastupovali regionálny riaditeľ Mgr.Mário Lazúr spolu so svojimi zamestnancami. Po skončení mikulášskeho večierka všetci ocenili príjemnú atmosféru, ktorá počas podujatia panovala. Riaditeľka Centra pre obnovu rodiny Dorka Ing. Jolana Šuleková na záver ocenila veľký prínos, ktorý priniesla spoločnosť AFS spolu s nadáciou Salve pre Dorku, pretože dokázali priniesť deťom, ktoré sú zo sociálne slabších rodín skutočnú vianočnú atmosféru a úsmev na ich tváre.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Autor: Mgr. Martin Cvik, Soc. pracovník Dorka n.o.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.