Я студент з України і мені потрібна допомога

KOŠICE – Centrum pre obnovu rodiny Dorka v Košiciach získala prestížnu Cenu nadácie SOCIA. Súťaž o CENU NADÁCIE SOCIA bola vyhlásená v marci 2009 v spolupráci s Radou pre poradenstvo v sociálnej práci. Bola určená mimovládnym neziskovým organizáciám (MNO), ktoré poskytujú sociálne služby v domácnosti, ambulantne alebo v zariadeniach nahrádzajúcich prirodzené prostredie klientov.

Cieľom bolo podporiť systematické zlepšovanie podmienok života klientov prijímaním takých opatrení, ktoré nevyžadujú veľké finančné investície. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo 29. mája 2009 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave. Záštitu nad celým večerom prebral holandský veľvyslanec J.E. pán Rob Swartbol.

Zaostrené na kvalituDorka bola zaradená do kategórie sociálne služby pre jednotlivcov a rodiny v krízových životných situáciách so súťažným návrhom „Šetriaci program pre mladých dospelých“. Cieľom programu je pomôcť mladým dospelým po odchode z detského domova priblížiť sa čo najviac reálnemu životu a naučiť ich šetriť. Pomáhajú im nielen pravidelne uhrádzať poplatky v centre, ale súčasne aj ušetriť sumu, ktorú budú potrebovať v budúcnosti na zaplatenie vlastného alebo nájomného bývania. Program je výbornou prípravou pre získanie úveru zo ŠFRB, v ktorom môžu odchovanci DeD získať úver na bývanie s výhodným 1 %-ným úrokom. Momentálne sa práve jeden takýto mladý dospelý sťahuje do vlastného bytu.

Zaostrené na kvalituCenu za Dorku z rúk pána veľvyslanca J.E. Roba Swartbola prebrali člen správnej rady Dorky n.o a predseda SPDDD Úsmev ako dar Jozef Mikloško, manažér projektu výstavby Centra Dorka Radoslav Dráb a sociálny pracovník zodpovedný za prácu s mladými dospelými Martin Cvik.

S výhrou bol spojený aj otvorený grant v hodnote 3333 € (100 000 SKK), ktorý oprávňuje prijímateľa na jeho využitie podľa vlastného uváženia. 

Vzhľadom na to, že 18.augusta 2009 plánujeme otvoriť nové Domovské vzdelávacie centrum so zvýšenou kapacitou pre 20 ľudí, pri budovaní ktorého sa rátalo aj s multimediálnou vzdelávacou miestnosťou, budú všetky prostriedky získané z otvoreného grantu použité na jej vnútorné vybavenie. Zakúpia sa 3 PC s príslušenstvom, 3 PC stolíky, stoličky, televízor a tlačiareň. Multimediálna vzdelávacia miestnosť má slúžiť pre klientov Domovského vzdelávacieho centra, kde by si mali rozširovať svoje znalosti v oblasti práce s PC, s programami Office Word, Excel, PowerPoint a internetom. Klienti si budú môcť hľadať na internete zamestnanie, využívať ho pri štúdiu a komunikácii so vzdialenou rodinou. Bude taktiež slúžiť ako miestnosť na komunitné stretnutia a iné vzdelávacie aktivity.

Autor: Mgr. Martin Cvik – Centrum Dorka Košice

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.