Я студент з України і мені потрібна допомога

BRATISLAVA, 7.2.2011 – Milí priatelia, vyšlo druhé číslo nášho nového odborného internetového časopisu Mosty k rodinu. Jej obsah je venovaný téme Deti s poruchami správania. Prajeme vám príjemné a inšpiratívne čítanie.

Téma čísla: Deti s poruchami správania

Editorial:

Andrea Hajdúchová

Kazuistiky:
Využitie rodinných skupinových konferencií v prípade práce s deťmi poruchami správania, Zuzana Vosková
Podpora rodinám s deťmi s poruchami správania a/alebo s ADHD, Mgr. atej Štepita

Inšpirácie pre prax:
Neurofyzické príčiny porúch správania a učenia sa postupy vedúce odstráneniu týchto príčin, MUDr. Ivan Juráš
Deti a mládež s poruchami správania – príčiny a prevencia, PaedDr. artina Kravárová
Uplatnenie sociálneho pedagóga vo voľnom čase a v treťom sektore pri ráci s deťmi a mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia, Mgr. ichaela Matisová

Prax v zariadeniach:
Skupina pre deti s poruchami správania v detskom domove, Mgr. Daniel Herda
Systém práce s klientom a jeho rodinou v Diagnostickom centre Bratislava – Záhorská Bystrica, Pavel Bryndzák
Práca s deťmi s poruchami správania v podmienkach Reedukačného Centra v Zlatých Moravciach, Mgr. Miroslav Kováč

Rozhovor:
Poslúchaj, lebo ťa dáme do polepšovne! (rozhovor s A. Škovierom), Andrea Hajdúchová

Výskum:
Rodinné zázemie a patologické správanie u maloletých s poruchami správania, Mgr. Lucia Cintulová

Všimli sme si/Tipy pre prevenciu:
Materské centrum ako „Akadémia praktického rodičovstva“ Lenka Sokolová, Eva Fiedlerová
PRIDE – rozvoj rodičovských zručností alebo ako lepšie chápať svoje deti, Andrea Hajdúchová

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.