Я студент з України і мені потрібна допомога

Pozvánka na odborný seminár: Sociálny plán práce s rodinou

Pozvánka na odborný seminár: Sociálny plán práce s rodinou

Pozývame na odborný seminár Sociálny plán práce s rodinou v dňoch 14. a 15. januára v Košiciach, 20. januára v Nitre a 27. januára vo Zvolene. Seminár je určený pre sociálnych pracovníkov, terénnych sociálnych pracovníkov, psychológov a iných odborníkov, ktorí pracujú...
Pozvánka na seminár: Práca s rodinou v prirodzenom prostredí

Pozvánka na seminár: Práca s rodinou v prirodzenom prostredí

Milí priatelia, pozývame na odborný seminár určený pre odborných pracovníkov v centrách pre deti a rodiny v štyroch termínoch v Košiciach, Nitre a vo Zvolene. Zámerom vzdelávania je predstaviť základné princípy terénnej sociálnej práce, popísať jednotlivé fázy...
Pozvánka na seminár: Rozhovory o rodine a rozhovory s rodinou

Pozvánka na seminár: Rozhovory o rodine a rozhovory s rodinou

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Výskumno-vzdelávací inštitút prof. Freybergha pre dieťa a rodinu, VŠZaSP sv. Alžbety a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov Vás pozývajú na odborný seminár Rozhovory o rodine a rozhovory s...
Pozvánka na odborný seminár Práca s genogramom a ekomapou

Pozvánka na odborný seminár Práca s genogramom a ekomapou

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Výskumno-vzdelávací inštitút prof. Freybergha pre dieťa a rodinu, VŠZaSP sv. Alžbety a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov Vás pozývajú na odborný seminár Práca s genogramom a ekomapou. Seminár sa...