Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Výskumno-vzdelávací inštitút prof. Freybergha pre dieťa a rodinu, VŠZaSP sv. Alžbety a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov Vás pozývajú na odborný seminár Práca s genogramom a ekomapou. Seminár sa uskutoční v troch mestách – 10. 10. 2018 / Nitra, 12. 10. 2018 / Košice, 19. 10. 2018 / Zvolen. 

Genogram a ekomapa nám slúžia na oboznámenie sa so sociálnou sieťou našich klientov a ich históriou, čo nám pomáha porozumieť ich životnej situácii, v ktorej sa ocitli. Genogram a ekomapu vnímame ako veľmi dôležitú súčasť práce s deťmi a ich rodinami. Cieľom seminára je rozšírenie poznatkov v danej problematike a zároveň nácvik konkrétnych zručností.

Pre bližšie informácie kliknite prosím sem.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.