Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Výskumno-vzdelávací inštitút prof. Freybergha pre dieťa a rodinu, VŠZaSP sv. Alžbety, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov Vás pozývajú na odborný seminár Práca s genogramom a ekomapou 2. decembra 2019 vo Zvolene, 4. a 5. 12. v Košiciach a 16.12. v Nitre. Genogram a ekomapa nám slúžia na oboznámenie sa so sociálnou sieťou našich klientov a ich históriou, čo nám pomáha porozumieť ich životnej situácii, v ktorej sa ocitli. Genogram a ekomapu vnímame ako veľmi dôležitú súčasť práce s deťmi a ich rodinami. Cieľom seminára je rozšírenie poznatkov v danej problematike a zároveň nácvik konkrétnych zručností.

Viac informácií o tom seminári nájdete tu.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.