Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Výskumno-vzdelávací inštitút prof. Freybergha pre dieťa a rodinu, VŠZaSP sv. Alžbety a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov Vás pozývajú na odborný seminár – Tvorba plánov sociálnej práce s rodinou. Seminár je určený pre sociálnych pracovníkov, terénnych sociálnych pracovníkov, psychológov a iných odborníkov, ktorí pracujú s rodinami. Seminár realizujeme v troch mestách, môžete si vybrať, ktorého sa zúčastníte:
– 15. 11. 2018 – Dom kultúry ŽSR, Sokolská 69, Zvolen
– 20. 11. 2018 – Úsmev ako dar, Dvorčanská 63, Nitra
– 21. 11. 2018 – Centrum Dorka, Hemerkova 28, Košice
– 23. 11. 2018 – Centrum Dorka, Hemerkova 28, Košice

Pre prihlasovanie a ďalšie informácie kliknite prosím sem.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.