Я студент з України і мені потрібна допомога

Úsmev ako dar vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC a jedno pracovné miesto pracovníka KC. Výberové konanie sa uskutoční dňa 23/10/2017 o 09:30 hod. v priestoroch Komunitného centra SPDDD Úsmev ako dar, SNP 15, 979 01 Rimavská Sobota.  

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu SPDDD Úsmev ako dar, SNP 15, 979 01 Rimavská Sobota.

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu, príp. ich kombináciu majú záujem.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 18/10/2017.

Pre ďalšie informácie kliknite sem.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.