Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je organizáciou, ktorá si mnohokrát vyžaduje pomoc a podporu rôznych darcov a sponzorov. Veľakrát sú tieto partnerstvá založené na vzájomnej spolupráci. Regionálna pobočka Košice takéto partnerstvo vytvorila so spoločnosťou AT&T. Spolupráca netrvá dlho, no i napriek tomu sa im podarilo prepojiť charitatívny program spoločnosti AT&T s činnosťou Úsmevu ako dar a vzájomne sa obohatiť o nový pohľad na priebeh, fungovanie a nové priateľstvá medzi spoločnosťami. 

Základom filozofie Spoločnosti priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar je rodina vo všetkých jej podobách, ktorej zdravým jadrom sú deti žijúce plnohodnotný život. V duchu rodinných väzieb, hodnôt a zážitkov sa nieslo podujatie Family day, organizované spoločnosťou AT&T. Pozvanie na spomínaný Family day bolo príjemným niekoľkonásobným spečatením vzájomnej participácie. Podujatie sa uskutočnilo v areály vodnej plochy v mestskej časti Nad jazerom v sobotu 23.6.2012.

Starostlivo zorganizovaný deň ponúkal širokú škálu zaujímavých atrakcií od vodného lyžovania, strieľania z luku až po adrenalínové Lanové centrum nie len pre deti, ale aj dospelých. Samozrejmosťou bolo chutné jedlo všakovakého druhu a povinne dodržiavaný pitný režim. Vravu ľudí dopĺňala tanečná hudba, ktorá umocňovala veselú, uvoľnenú atmosféru nesúcu sa celou akciou.

Okrem rodín zamestnancov spoločnosti AT&T sa v areáli hrali a zabávali deti z detského domova na Uralskej ulici v Košiciach. Stali sa súčasťou tohto veselého dňa, ktorý im priniesol nové zážitky. A taktiež neodišli naprázdno. Pub u pažravca, ktorý zabezpečoval catering pre podujatie, venoval detskému domovu trampolínu. Touto cestou im v mene detského domova, detí a spoločnosti Úsmev ako dar veľmi pekne ďakujeme!

Jednou z aktivít prebiehajúcich počas celého dňa bola aj aktivita Mojito for a smile, kde tím zamestnancov AT&T vyrábal chutné a osviežujúce mojita a následne ich za symbolickú cenu predával. Výťažok z predaja v hodnote 285,22 EUR darovali na táborové aktivity regionálnej pobočky Košice Spoločnosti Úsmev ako dar.

Podujatie Family day bol pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia príjemným spestrením a obohatením ich voľného času, ktorým sa nám darí napĺňať jednu z myšlienok organizácie: „Aby každé dieťa žilo plnohodnotný život.“ Spoločne s deťmi sa tešíme na ďalšie takéto podujatia a vzájomnú spoluprácu medzi spoločnosťami a vyjadrujeme ešte raz veľkú vďaku!

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.