Я студент з України і мені потрібна допомога

Najmilší koncert roka je prehliadkou umeleckých talentov detí z detských domovov a náhradných rodín. Už po 27. krát vystúpili deti na profesionálne javisko, aby tu prostredníctvom rôznych umeleckých žánrov vyjadrili, čo cítia, čo ich zaujíma a čo prežívajú. Talent im rozhodne nechýba. Chýba im čosi iné – rodina.

Celoslovenské finále Najmilšieho koncertu roka (NKR) sa uskutočnilo vo štvrtok 8. júna 2017 o 18.00 hod. v bratislavskom Divadle Aréna. Predchádzalo mu šesť regionálnych kôl v Košiciach, Prievidzi, Zvolene, Ružomberku, Nitre a Trnave, kde sa predstavilo spolu 351 detí z 61 detských domovov a ďalších zariadení náhradnej starostlivosti.

Najzaujímavejšie individuálne a skupinové čísla odborná porota zaradila do záverečnej slávnostnej prehliadky, ktorá bude výberom toho najlepšieho z oblasti spevu, tanca, hry na hudobnom nástroji a dramatickej tvorby. A i keď deti z domovov nie sú profesionálni umelci, ich výkonom nebude chýbať nadšenie a nefalšovaný zápal pre vec.

2017 NKR 006Úsmev ako dar pomáha stovkám detí z detských domovov a poskytuje im priestor na rozvoj talentu a osobnosti v rôznych oblastiach. „Cieľom týchto aktivít je naučiť ich, aby znovuzískali sebaistotu a zdravé sebavedomie,“ hovorí Jozef Mikloško, predseda občianskeho združenia Úsmev ako dar. „Aj vďaka takejto podpore sú deti a mladí motivovanejší, darí sa im dosahovať ciele a presadiť sa medzi rovesníkmi. Ukazuje sa, že práve podpora detí zo strany učiteľov a vychovávateľov môže byť pre dieťa veľkým prínosom“.

Na celoslovenskom kole prehliadky NKR vystúpilo 86 detí z 17 detských domovov, 1 reedukačného centra a 1 nízkoprahového centra. Prostredníctvom svojich umeleckých vystúpení sa s prítomnými divákmi, hosťami i rovesníkmi podelili o svoje pocity a zážitky. Moderátorom podujatia boli Iveta Malachovská, Patrik Herman, Jano Bakala a Lukáš Števík.

2017 NKR 005

V rámci slávnostného programu sa tradične udeľovala aj Cena Pipi Dlhej Pančuchy, ktorá je ocenením úspešnej životnej dráhy mladého dospelého po opustení detského domova. Z rúk ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera ju tento rok prevzal Vladimírov Kováč. „Tento rok, ak by som mal finančné prostriedky by som chcel nastúpiť na Mgr. štúdium a tým opäť ďalej rásť a ešte lepšie pomáhať odchovancom z detských domovov. Chcem im svojim príbehom povedať, že dá sa ísť ďalej a rozdávať úsmev tým čím sme“.

2017 NKR 009Najmilší koncert roka sa niesol v duchu jednoduchého motta: „Toto som ja.“ Bežné tvrdenie, ktoré však predpokladá, že ho ktosi vypočuje, prijme a ocení. Predpokladá pozornosť kohosi blízkeho, a práve tá nie je pre deti z náhradnej starostlivosti úplnou samozrejmosťou. Zároveň je pre deti sviatkom umenia, ale aj výzvou, ktorá od nich vyžaduje odhodlanie a pevnú vôľu. Záverečnému finále predchádzali mesiace skúšania a brúsenia umeleckých čísiel. Deti museli odviesť kus práce, aby sa dostali až do Bratislavy, a pri tej príležitosti sa naučili, že vynaložená námaha sa opláca. Jedným z talentovaných domovákov je aj Atilla Szajkó, ktorý je zakladateľom domováckej hymny a autorom niekoľkých ďalších úspešných skladieb, ktoré venoval taktiež domovákom. Atilla osobne vystúpil aj na Najmilšom koncerte, kde svojou novou piesňou „Cestou“ otvoril toto milé podujatie. „Robím to hlavne preto, že som bol aj zostanem navždy domovákom. Snažím sa do svojich pesničiek vložiť nevypovedané myšlienky domovákov. To čo ich trápi, čo im najviac chyba, čoho sa boja a dať aspoň malinku nádej, že to môže byť všetko inak. Vďaka hudbe som prežil v domove krásne roky, veľa koncertov a vystúpení. Mohol som ukázať svoj talent, čo ma posúvalo a dodávalo silu napredovať za svojim cieľom. Mám radosť z toho že aspoň takouto formou môžem pomôcť deťom v detskom domove”.

Odmenou pre deti, ktoré v rámci celoslovenskej prehliadky Najmilší koncert roka postúpili až do záverečného kola, bude okrem iného trojdňový pobyt v Častej – Papierničke od 26. do 28. júna. Tu si budú môcť oddýchnuť a nabrať sily do ich ďalšieho umeleckého snaženia.

2017 NKR 001 2017 NKR 0042017 NKR 0032017 NKR 0022017 Usmev ako dar partneri

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.