Я студент з України і мені потрібна допомога

Prijatie nového dieťaťa do rodiny spôsobí zmenu nielen vo vašom živote, ale i v živote vášho partnera, vašich detí (pokiaľ už máte vlastné) a dokonca i v živote vašej širšej rodiny. Je celkom možné, že spolu s týmito zmenami sa zmení i pohľad vašich známych, či susedov na vás a vašu rodinu ako takú.

V takejto situácii nie je jedno, aké je dieťa, ktoré sa rozhodnete prijať. Nie je tiež jedno, koľko detí sa rozhodnete prijať. Je dôležité pozrieť sa na svoje rodinné vzťahy a zapojiť do procesu rozhodovania všetkých členov rodiny, aj širšej. Takýto pohľad na rodinu nám pomôže realistickejšie zhodnotiť, či naša rodina najlepšie pomôže menšiemu alebo väčšiemu dieťaťu, jednému dieťaťu alebo súrodencom, chlapcovi alebo dievčaťu… Nejde o prieberčivosť, o ′vyberanie si malých princezien s modrými očami′.

Ak má byť vaša ′misia rodičovstva′ úspešná, je pre vás i dieťa dôležité, aby ste odhadli a prispôsobili možnosti a schopnosti vás a celej rodiny potrebám konkrétneho dieťaťa.

Prioritou náhradnej rodiny by mala byť láska, ktorú prinesie deťom a prostredníctvom ktorej bude napĺňať všetky ich potreby. V takejto atmosfére sa môžu životy detí naplniť vedomím, že sú veľmi vzácne a hodné našej lásky a starostlivosti a dokážu prelomiť cyklus zlých rozhodnutí a správania. Preto je potrebné upozorniť rodičov na niekoľko dôležitých okolností:

  • dôvody náhradných rodičov k prijatiu dieťaťa by mali vychádzať z ich vnútorného presvedčenia,
  • áhradní rodičia by mali byť osobnostne zrelí na zabezpečenie plnohodnotnej starostlivosti a výchovy dieťaťa,
  • náhradní rodičia by mali byť schopní vžiť sa do prežívania detského sveta,
  • náhradní rodičia by mali byť ochotní spolupracovať so svojím okolím,
  • vek budúcich rodičov by mal zodpovedať prirodzenému vekovému rozdielu medzi rodičom a dieťaťom,
  • bytová situácia rodiny by mala všestranne zaistiť potreby dieťaťa,
  • budúci náhradní rodičia by mali byť morálne a občiansky bezúhonní – register trestov potencionálnych náhradných rodičov musí byť úplne čistý.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.