Я студент з України і мені потрібна допомога

Anjelský program v Ružomberku v spolupráci s Katedrou sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku zrealizoval jednodňové podujatie pre deti z Detského domova v Ružomberku s názvom „Hip-hop na scénu“. Podujatie sa zrealizovalo vďaka podpore vzdelávacieho inštitútu Iuventa. Dobrovoľníci Anjelského programu, ktorí sú zároveň študentmi Katolíckej univerzity chceli privítať deti v prostredí ich univerzity a spríjemniť im deň prehlbením ich talentu. Pripravili pre deti tri záujmové dielne. Každú dielňu viedol iný inštruktor.

V hip-hopovej dielni sa inštruktorka najskôr pozrela na pohybové zručnosti detí. Spoločne sa naučili choreografiu a taktiež ostal priestor aj na vybláznenie sa v podobe voľného štýlu. Vo free style každý ukázal, čo vedel. Väčšinou išlo o moderný tanec.

Ďalšia dielňa bola zameraná na spev. Zúčastnili sa jej tie najmenšie deti, ktoré mohli zdokonaliť svoj hlasový potenciál prostredníctvom speváckych rozcvičiek a hlasových cvičení. Na začiatku deti zaspievali vlastnú pesničku a lektorka im poradila, na čom by mali ešte popracovať. Výstupom tejto dielne bolo nacvičenie piesne Jabĺčko od populárnej speváčky Kristíny.

Deti, ktoré neoslovila hip-hopová ani spevácka dielňa, mohli svoj talent ukázať v divadelnej dielni. Tu bol k dispozícii inštruktor, ktorý deťom ukázal umenie pantomímy. Pripravil si pre nich rôzne scénky, na ktorých sa mohli naučiť pracovať v priestore, hrať s imaginárnymi predmetmi a najmä rozvíjať svoju predstavivosť. V tejto dielni si deti zároveň pripravili vlastné kostýmy a tie využili pri záverečnom vystúpení.

V týchto dielňach strávili deti celý deň. S napätím očakávali, kedy budú môcť pred porotou svoje záverečné vystúpenie, hip-hopová choreografia, spoločná pieseň a divadelná scénka. Členovia poroty pozostávali z organizačného tímu projektu. Po menšej porade vybrali víťaza. Prvé miesto si spomedzi účastníkov troch dielní odniesli pohybovo zdatnejší, vyhral hip-hop. Víťazi si okrem krásnych spomienok a zážitkov odniesli ceny – lopty, sladkosti a diplomy. Pre ostatných bola pripravená odmena v podobe diplomov a sladkého potešenia.

Projekt HIP-HOP NA SCÉNU bol určite úspešný. Svedčí o tom spokojnosť organizátorov ale najmä účastníkov. Uskutočnená akcia je dôkazom toho, že využitie voľného času môže byť oveľa pestrejšie. Poďakovanie patrí Katedre sociálnej práce KU v Ružomberku, sponzorom za vecné ceny, inštruktorom za ochotu odovzdať svoje schopnosti deťom ako aj ružomberskému detskému domovu za možnosť realizovať projekt s deťmi z detského domova. V neposlednom rade si uznanie a vďaku zaslúži skupina dobrovoľníkov, ktorá pre deti akciu pripravila.

Napokon jeden citát na margo víťazov. Tancovať môžeme všade, hoc aj vo svojom srdci! Napriek tomu, že zvíťazila tanečná dielňa, ostatní účastníci dôvod na smútok mať nemusia. Svojím prístupom ukázali, čo pre nich znamená tancovať, hoci príbeh každého z nich nie je ľahký.

Jednodňové podujatie zrealizované vďaka KomPrax, Iuventa projektu, kde jedna dobrovoľníčka napísala projekt a získala 200€ na jeho realizáciu.

hip hop rk 001hip hop rk 002hip hop rk 003hip hop rk 006

plagat

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.