Я студент з України і мені потрібна допомога

Hľadáme nového kolegu na pozíciu terénny sociálny pracovník pre Bratislavu a Trnavu. Životopis spolu s motivačným listom je potrebné zaslať do 30.4.2015. Predpokladaný termín pracovného pohovoru je 7.5.2015.

 

Pracovná ponuka:
Terénny sociálny pracovník
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Miesto práce: Bratislava, Trnava, s predpokladom výkonu práce aj v prirodzenom prostredí klienta
Termín nástupu: 01.06.2015
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Plat: dohodou

Pracovná náplň
– poskytovanie ambulantného sociálneho poradenstva  rodinám s deťmi, náhradným rodinám , mladým dospelým po odchode z detského domova, záujemcom o náhradné rodičovstvo
– sprevádzanie klientov v prípade potreby
– terénna sociálna práca  v prirodzenom prostredí klienta
– sieťovanie spolupracujúcich inštitúcii, intervencie v prospech klienta
– organizovanie prípravy záujemcov o náhradné rodičovstvo

Požiadavky na zamestnanca:
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca ( Mgr.)
odborná prax min. 3 roky v oblasti výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Počítače: Microsoft Word – pokročilá
Microsoft Excel – pokročilá
Microsoft Outlook – pokročilá
Microsoft PowerPoint – pokročilá
Vodičský preukaz: typ B – aktívny vodič

Napĺňanie cieľov vyplývajúcich z plánu sociálnej práce s klientom
Plánovanie a vyhodnocovanie svojej práce s klientom
Udržanie a rozšírenie svojpomocnej skupiny náhradných rodičov
Realizácie prípravy NRS
Plnenie termínov
Vedenie spisovej dokumentácie
Sebarozvoj a neustála odborná kondícia

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
-empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; schopnosť kooperácie a vedenia tímu; komunikačné zručnosti; schopnosť riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/ lokalitách; schopnosť ostať neutrálny; schopnosť rozpoznať konflikt záujmov a ďalšie,
-osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.

Zoznam požadovaných dokladov o prijatie do zamestnania – poslať :
 – štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass a motivačný list
 – doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (kópia, scan)
– iné doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne) – stačí priniesť na pohovor
Životopis spolu s motivačným listom je potrebné zaslať do 30.4.2015 na mail
Predpokladaný termín pracovného pohovoru je 7.5.2015.

Adresa spoločnosti
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 21
851 01 Bratislava
www.usmev.sk
Kontakt
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Spiessová
E-mail:

 

 

                                   

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.