Я студент з України і мені потрібна допомога

Śpoločnosť Úsmev ako dar hľadá pracovníka na pozíciu

Sociálny pracovník a koordinátor nízkoprahového centra MAK

 Miesto práce: SPDDD Úsmev ako dar, Coburgova 26, 917 02 Trnava

Termín nástupu: ihneď alebo dohodou

 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

       

                                          

Pracovná náplň:

koordinácia a riadenie centra: vedenie klubov, táborov a víkendových pobytov, a iných aktivít pre deti,

– sociálne poradenstvo a sprevádzanie rodín: vykonávanie komplexnej sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, spolupráca s inštitúciami, úradmi, lekármi, školami a inými subjektmi, ktoré pracujú s rodinami

– vyhľadávanie a práca s dobrovoľníkmi a praktikantmi

– komunikácia so samosprávnym krajom, mestom a UPSVaR

– Vyhľadávanie, písanie projektov a ekonomické vyúčtovanie a písanie záverečných správ k projektom

– zapájanie sa do programov a projektov spoločnosti

 

Požiadavky na zamestnanca:

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ( Mgr.)
odbornú prax min. 3 roky- výhodou
Počítače: Microsoft Word – pokročilá
Microsoft Excel – pokročilá
Microsoft Outlook – pokročilá
Microsoft PowerPoint – pokročilá

Vodičský preukaz: typ B ( aktívny vodič )- výhodou

Osobné predpoklady a zručnosti:

-empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; schopnosť kooperácie a vedenia tímu; komunikačné zručnosti; schopnosť riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/ lokalitách; schopnosť ostať neutrálny; schopnosť rozpoznať konflikt záujmov a ďalšie,

-osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.

Zoznam požadovaných dokladov o prijatie do zamestnania:

 – štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass a motivačný list

 – doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

– iné doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),

– uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,

 – súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15.10.2016

Adresa spoločnosti

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 21
851 01 Bratislava
www.usmev.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Spiessová
E-mail: 

 

Kompletné info na stiahnutie TU. Súhlas so spracovaním osobných údajov na stiahnutie TU   

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.