Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto pracovníka komunitného centra. Výberové konanie sa uskutoční dňa 15/04/2016 o 10:00 hod. v priestoroch Komunitného centra Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ul. Povstania 15, 979 01 Rimavská Sobota.

Záujemcovia môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu SPDDD Úsmev ako dar, Ul. Povstania 15, 979 01 Rimavská Sobota.
Všetky informácie k výberovému konaniu si môžete pozrieť tu.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.