Я студент з України і мені потрібна допомога

SRK je inovatívny model sociálnej práce s ohrozenou rodinou, ktorého cieľom je zmobilizovať prirodzenú podpornú sieť okolo dieťaťa. Príbuzní a ľudia spätí s životom dieťaťa  sami vytvárajú plán riešenia pre dieťa a preberajú za neho zodpovednosť. Stretnutie pripravuje a zvoláva nezávislý koordinátor, ktorý pomáha rodinnému kruhu dosiahnuť zhodu, no do procesu rozhodovania nezasahuje. Rešpektuje sa tiež  kompetencia sociálneho pracovníka, ktorý plán v tomto prípade netvorí, ale potvrdzuje.

Súčasťou modelu Stretnutia rodinného kruhu je aj hodnotiaci proces, kedy sa rodina po istom čase opäť stretáva, aby vyhodnotila zrealizované kroky a načerpala inšpiráciu pre ďalšiu prácu.

Pomôžte nám  vytvoriť podpornú sieť okolo ohrozenej rodiny. Budeme poctení, ak sa pridáte k nám a stanete sa poslom nádeje pre život detí v rodinnom kruhu. V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. čísle: 0903 781 775  alebo na e-mail:

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.