Я студент з України і мені потрібна допомога

Každá rodina má z času na čas ťažkosti, s ktorými musí zápasiť. Niektoré rodiny k tomu potrebujú pomoc zvonka. Niekedy stačí kratučká intervencia, cielená podpora, či jednoduché povzbudenie a veci sa pohnú. Niekedy je potrebná systematická práca na obnove rodiny, ktorá si nesie svoj balík bolesti už z predošlej generácie a nevidiac východisko prežíva pocit zlyhania, stagnácie a izolácie. Podeľte sa o svoje obdarenia, buďte nositeľom nádeje a obohaťte seba i druhých. Naše občianske združenie Úsmev ako dar už 30 rokov pomáha napĺňať víziu: “….aby každé dieťa malo rodinu”.

• Mali ste možnosť žiť život v rodine?
• Veríte v jej nenahraditeľný význam v živote človeka?
• Veríte v hodnotu rodiny a kľúčovú rolu vzťahov v našom živote?
• Máte skúsenosť s tým, akou podporou môže byť široká rodina a iné človeku blízke osoby pri zvládaní náročných životných situácii?
• Myslíte si, že by mali všetky deti dostať možnosť vyrastať pri svojich blízkych, a nie v inštitúciách?
• Chceli by ste pri tom niektorému dieťaťu, niektorej rodine v ťažkej životnej situácii, pomôcť?
• Vedeli by ste obetovať niekoľko hodín svojho času a sprostredkovať konkrétnemu dieťaťu, konkrétnej rodine možnosť žiť kvalitnejší život, spolu a v bezpečí?

Ak ste si odpovedali na tieto otázky “áno”, ste človek, akého hľadáme. Pomôžte nám vytvoriť podpornú sieť okolo ohrozených detí a ich blízkych, ktorí sú v náročnej životnej situácii. Vaša ľudská zrelosť, viera, že život v rodine je dar, Vaša otvorenosť a pripravenosť poskytnúť ľudskú oporu, Váš rešpekt voči inakosti a uznanie dôstojnosti každého človeka sú predpoklady, ktoré sa môžu stať rozhodujúcim momentom v živote konkrétneho dieťaťa a jeho rodiny. Budeme poctení, ak sa pridáte do tímu našich odborných a dobrovoľných spolupracovníkov a stanete sa poslom nádeje pre život detí v rodinnom kruhu.

Záujemcov o spoluprácu srdečne pozývame na niektoré z informačných stretnutí, ktoré vo viacerých slovenských mestách Slovenska realizujeme v mesiaci marec – apríl. Informujte sa, prosím, na doleuvedených kontaktoch o mieste, ktoré je Vám najdostupnejšie. Najbližšie informačné stretnutie v Bratislave bude 7.3.2019, spoločné vzdelávacie a metodické stretnutie dobrovoľných spolupracovníkov Spoločnosti Úsmev ako dar prebieha v dňoch 15 .- 16. 3. 2019, ďalšie sú pripravené v mesiaci máj a september, srdečne Vás pozývame.

Všetky Vaše otázky radi zodpovieme na tel. č. 0911 781 770 alebo prostredníctvom mail adresy:

—————————————————–

Rodinné konferencie – Stretnutia rodinného kruhu
Inovatívny prvok v práci s rodinou v náročnej životnej situácii
Unikátny spôsob zapojenia rodiny, príbuzných a iných dôležitých osôb v živote ohrozeného dieťaťa do plánovania a riešenia jeho nepriaznivej životnej situácie.

FGC european network

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.