Я студент з України і мені потрібна допомога

V bratislavskom hoteli Sheraton sa v sobotu, 19. novembra 2016 konal dvanásty charitatívny gala večer – Annual Charity Gala Dinner. Vďaka štedrosti členov Holandskej obchodnej komory bola  v aukcii vydražená suma 15 000 Eur, ktorá tento rok poputuje pre organizáciu Úsmev ako dar. Tá zo získanej sumy zrekonštruuje dom Svätého Norberta v Jasove, ktorý bude po ukončení prác slúžiť rodinám v núdzi. Celkovo sa Holandskej obchodnej komore počas jej fungovania na Slovensku podarilo vyzbierať viac ako 177 000 Eur.

Témou večera, ktorý sprevádzal moderátor Bruno Ciberej bola Tisíc a jedna noc. Celý večer sa niesol v rozprávkovo – magickom štýle arabských nocí. Veľká vďaka patrí organizátorom, sponzorom a partnerom večera, ktorí zaviedli charitatívny večer ako dobrú tradíciu a tá sa tento rok zopakovala už dvanásty krát. Je to nasledovaniahodné gesto spoločenskej zodpovednosti, ktoré pomôže ľuďom na okraji spoločnosti.

Dom svätého Norberta je jedným zo zariadení prevádzkovaných spoločnosťou Úsmev ako dar a Nadáciou Dedo, ktoré pomáhajú rodinám v ťažkej životnej situácii. Ich cieľom je cez podporu, pomoc, poradenstvo a sprevádzanie priviesť konkrétne rodiny ku samostatnosti, pomôcť im vytvoriť dlhodobé zázemie a stabilné zdroje, vďaka ktorým by nemuseli byť odkázaní na sociálnu záchytnú sieť, do ktorej sa dostali z rôznych dôvodov. Keďže sa jedná zväčša o mnohodetné rodiny, práve stabilita môže zabezpečiť vhodné prostredie pre plnohodnotný rozvoj a bezpečie detí. Úsmev ako dar a Nadácia DeDo prevádzkujú na pomoc rodinám aj sieť centier pre obnovu rodiny Dorka, v ktorých našlo dočasný domov viac ako 200 ľudí.

Bc. Ladislav Ontko, PR a Media manager SPDDD Úsmev ako dar

Mgr. Drahomíra Kiripolská, Executive director of The Netherlands Chamber of Commerce

image004

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.