Я студент з України і мені потрібна допомога

Cieľom našich celoročných vzdelávacích a rozvojových aktivít pre deti v detských domovoch je pripraviť do života schopného mladého človeka, ktorý si je vedomý svojej hodnoty pre našu spoločnosť, a ktorý je schopný postarať sa o seba a neskôr aj o svoju budúcu rodinu. Naša organizácia sa v rámci SOS programu venuje mladým dospelým, ktorí sú vo veku od 16 – 19 rokov, kedy sa pripravujú na odchod z detského domova. Väčšiu skupinu však tvoria mladí ľudia, ktorí už detský domov opustili. Takisto do tejto skupiny patria rodiny, ktoré si títo mladí ľudia založili. V roku 2016 sme evidovali v našej starostlivosti 158 jednotlivcov a 59 rodín, v ktorých je 114 detí.

Naše občianske združenie úsmev ako dar existuje už 26 rokov a práve pri tejto skupine mladých ľudí vo veku od 16 – 19 si uvedomujeme význam prevencie. Z toho dôvodu organizujeme pre nich počas roka neformálne vzdelávanie, ktorého cieľom je ich postupná príprava na odchod z domova. Jednou z týchto aktivít je každoročne aj letný SOS tábor „Huráá do života“, tento rok sme ho zrealizovali od 2. – 9.7.2017 pre skupinu 20 detí z 11 detských domovov. Vedúcimi tábora boli bývalí domováci, ktorí sami prežili všetko, čo teraz prežívajú títo mladí ľudia v domovoch. Odmietanie, nezáujem, nezodpovedané otázky, rasizmus, sklamanie zo správania dospelých, ktorí ich majú vychovávať, podporovať a pripravovať do života. Cieľom tábora bolo poukázať a postupne deti pripravovať na realitu, ktorá nastáva po odchode z detského domova. Predstavili sme im formy bývania, možnosti zamestnania sa, učili sme ich finančnú gramotnosť, hospodárenie s financiami, taktiež sme sa zamerali na výchovu k rodičovstvu, hrali sme hry na sebaspoznávanie a uvedomenie si svojej identity. Snažili sme sa samozrejme, aby si aj oddýchli a zabavili sa, boli sme sa kúpať, prekonali strach z výšky kyvadlovým skokom z mosta Lafranconi, hrali sme futbal a volejbal na T-com pláži a pripravili sme pre nich aj nočnú hru. Všetkým oblastiam sme sa venovali prostredníctvom zážitkových, interaktívnych aktivít v spolupráci s odborníkmi z externej oblasti a s našimi partnerskými organizáciami.

V rámci aktivít sme prvý krát zaradili do programu aj aktivitu v spolupráci s MV SR „Brániť sa oplatí“. Bola to celodenná zážitková aktivita, ktorej cieľom bolo naučiť domovákov reálnu hodnotu peňazí a ukázať im, ako môžu dopadnúť v reálnom svete, pokiaľ sa nenaučia správne hospodáriť so zarobenými peniazmi. Radi by som spomenuli aspoň pár myšlienok spätnej väzby: „Bola to dobrá skúsenosť. Pomoc pri príprave na skutočný život. A bolo tam super. Naučil som sa ako vychádzať s ľuďmi. Naučil som sa ako realizovať svoje sny. Dostal som vedomosti a podporu. Naučili ma veriť si. Mám zo všetkého dobrý pocit. Chcem sa sem vrátiť aj o rok.“

Mnohých mladých ľudí poznáme od ich útleho detstva a sprevádzame ich do dospelosti. Aj to je dôvod, prečo nás považujú za blízkych ľudí dá sa povedať, že im nahrádzame rodinu. Sme pre nich ľudia, na ktorých sa obracajú s prosbou o pomoc, ale prídu sa podeliť aj so svojimi úspechmi, keďže majú s nami veľa pozitívnych zážitkov. Častokrát musíme ich očakávania zreálniť a musíme meniť ich postoj k životu, kedy boli zvyknutí len dostávať a brať bez toho, že by sami museli niečo urobiť. Potrebujú sa naučiť fungovať v medziľudských vzťahoch akéhokoľvek druhu, potrebujú si osvojiť sociálne, ale aj rodičovské zručnosti. Ale čo je najdôležitejšie potrebujú cítiť, že nie sú sami, a že vždy môžu prísť tak ako iní ľudia ku svojej rodine, a my ich vždy prijmeme. Chceme byť pre nich ľuďmi, ktorým môžu dôverovať na ktorých sa môžu obrátiť v prípade ťažkostí, ľuďmi s ktorými sa radi podelia o svoje radosti, ktorí ich naučia fungovať v medziľudských vzťahoch, ktorí ich vedia aj vyhrešiť. Títo mladí ľudia nemajú nikoho blízkeho, žiadnu rodinu, a kým im ju niekto nenahradí, radi preberieme tak dôležitú a veľakrát celoživotnú rolu v ich živote.

Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za podporu projektu, bez nej by sme tábor nedokázali zrealizovať. Ďakujeme všetkým zamestnancom, ktorí sa venovali našim deťom a dali im cenné rady do života. Ďakujeme spoločnosti DHL za podporu projektu. Ale ako už bolo povedané, pomoc nie je vždy len o peniazoch. Je aj o venovaní svojho času, odovzdaní vlastných skúseností, zručností a vedomostí iným, o aktívnom počúvaní a pochopení. Našim deťom v detských domovoch takáto forma pomoci a podpory veľmi chýba, a preto si ju veľmi ceníme a vážime. Ďakujeme 🙂

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.