Я студент з України і мені потрібна допомога

K letu neodmysliteľne patria prázdniny a k nim zase letné tábory. Úsmev ako dar každý rok počas letných prázdnin pripravuje víkendové a týždňové pobyty s rôznym zameraním, niektoré sú zamerané na rozvoj a podporu talentu, iné na rozvoj rodičovských zručností, na aktívne trávenie voľného času detí, prevenciu kriminality. Dlhoročnú tradíciu má letný týždňový SOS tábor „Hurááá do života“ pre mladých dospelých vo veku od 15 – 19 rokov, ktorí sa pripravujú na odchod z detského domova. SOS tábor je súčasťou našich celoročných vzdelávacích a rozvojových aktivít, ktorých cieľom je pripraviť do života schopného mladého človeka, ktorý si je vedomý svojej hodnoty pre našu spoločnosť, a ktorý je schopný postarať sa o seba a neskôr aj o svoju budúcu rodinu. Pre 16 mladých ľudí sme ho realizovali v dňoch od 1.7. do 7.7. v Bratislave. Týmto táborom sme otvorili sériu pobytov, na ktoré sa naše deti každý rok veľmi tešia. 

hura 04Vedúcimi tábora boli bývalí domováci, ktorí sami prežili všetko, čo teraz prežívajú títo mladí ľudia v detských domovoch. Odmietanie, nezáujem, nezodpovedané otázky, rasizmus, sklamanie zo správania dospelých, ktorí ich majú chrániť. Cieľom tábora bolo poukázať a postupne deti pripravovať na realitu, ktorá nastáva po odchode z detského domova. Predstavili sme im formy bývania, možnosti zamestnania sa, učili sme ich finančnú gramotnosť, hospodárenie s financiami, taktiež sme sa zamerali na výchovu k rodičovstvu, hrali sme hry na sebaspoznávanie a uvedomenie si svojej identity. Snažili sme sa samozrejme, aby si deti aj oddýchli a zabavili sa. Boli sme sa kúpať na Zlatých pieskoch, hrali sme futbal a volejbal na T-com pláži, navštívili sme nocľaháreň pre bezdomovcov, mali sme Go Green aktivity na Železnej studničke. Deti ale najviac ocenili v spätnej väzbe to, že sme sa spolu veľa rozprávali. Všetkým oblastiam sme sa venovali prostredníctvom zážitkových, interaktívnych aktivít v spolupráci s odborníkmi z externej oblasti a s našimi partnerskými organizáciami.

hura 10V rámci programu mladí ľudia absolvovali cvičný pohovor v spoločnosti Pepco Slovakia s.r.o. Bola to pre nich veľmi zaujímavá a cenná skúsenosť do života. Keď sme im povedali, že pôjdu na cvičné prijímacie pohovory, mnohí sa zľakli a nechceli ísť. Deti boli napäté, či nebudú vyzerať hlúpo, keď nebudú vedieť odpovedať na otázky, alebo či sa nebudú pýtať hlúposti a budú potom na smiech. Zamestnanci, ktorí sa im venovali, ich však svojím empatickým prístupom hneď po príchode upokojili. Niektorí si už teraz uvedomujú, ako im raz v budúcnosti táto osobná skúsenosť pomôže. Veľmi oceňujeme túto možnosť a skúsenosť, ktorú naše deti dostali. Gitka /18 rokov/: „Bola to dobrá skúsenosť. Pomoc pri príprave na skutočný prijímací pohovor. A bolo tam super.“ Lacko sa usmieva: „Naučil som sa ako vychádzať s ľuďmi. Naučil som sa ako môžem realizovať svoje sny, som veľmi rád a chcem sa sem budúci rok vrátiť.“ „Dostal som vedomosti a podporu. Naučili ma veriť si. Mám zo všetkého dobrý pocit,“ dodáva 18 ročný Adam, ktorý si tak verí, že chce budúci rok robiť na tomto tábore už vedúceho.

hura 07Ďakujeme spoločnosti Pepco Slovakia s.r.o. finančnú za podporu projektu, bez nej by sme tábor nedokázali zrealizovať. Ďakujeme všetkým zamestnancom, ktorí sa venovali našim deťom a dali im cenné rady do života. Ďakujeme spoločnosti DHL za podporu projektu, vďaka ktorej sme mohli zažiť Go Green aktivity na Železnej studničke. Ale ako už bolo povedané, pomoc nie je vždy len o peniazoch. Je aj o venovaní svojho času, odovzdaní vlastných skúseností, zručností a vedomostí iným, o aktívnom počúvaní a pochopení. Našim deťom v detských domovoch takáto forma pomoci a podpory veľmi chýba, a preto si ju veľmi ceníme a vážime. Na FB si deti vytvorili skupinu, kde každý deň zdieľame svoje pocity a zážitky, posielame si fotky, spomíname a veľa sa smejeme. Veľmi sa už tešíme na ďalší tábor budúce leto.

pepco

   Ďakujeme spoločnosti Pepco za podporu projektu.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.