Я студент з України і мені потрібна допомога

Bratislava, 9.9.2011 – Spoluprácu štátnych inštitúcii so súkromným sektorom v oblasti sociálnej politiky, prezentovala Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar pred oficiálnou návštevou z Ministerstva pre občianske záležitosti Čínskej ľudovej republiky. Táto pricestovala na pozvanie predsedníčky vlády Ivety Radičovej a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozefa Miháľa.

Delegácia sa zaujímala o riešenie sociálnej politiky na Slovensku. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar podrobne predstavilo svoje činnosti, ktoré smerujú k tomu aby každé dieťa malo svoju rodinu. Predstavili sme im podrobné činnosti, ktoré spoločnosť vykonáva v oblasti vzdelávania a podpory náhradného rodičovstva a pomoc rodinám v kríze.

Adirana Prikrylová

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.