Я студент з України і мені потрібна допомога

BRATISLAVA – Pravda.sk vydražila kalendár Pirelli. Suma v aukcii dosiahla 200-tisíc korún. O kalendár bojovala

europoslankyňa Monika Beňová, napokon pripadol Beate Onduškovej. Výťažok poputuje na konto

Spoločnosti Úsmev ako dar.

Dražba exkluzívneho kalendára firmy Pirelli 2008 na stránke Pravda.sk zaznamenala aj vo štvrtom ročníku úspech. Exkluzívny výtlačok na rok 2008 získala dražiteľka Beáta Ondušková z Bratislavy za 200 tisíc korún slovenských. Tak ako vlani, keď sa suma vyšplhala na rekordných 277 777 korún, ho vydražila v mene zakladajúceho člena spoločnosti J&T Finance Group Ivana Jakaboviča. Výťažok z dražby pred rokom aj dnes poputuje na konto neziskovej organizácie Spoločnosť priateľov detí a detských domovov Úsmev ako dar.

′Pánovi Jakabovičovi sa páčilo spojenie známeho kalendára a charitatívnej myšlienky. Dražili sme so zreteľom na to, že peniaze budú použité na dobrý účel a zároveň budeme môcť ozdobiť priestory našej firmy exkluzívnym dielom,′ vysvetlil hovorca J&T Finance Group Maroš Sýkora a zároveň priznal, že spolu s novým prírastkom sa firma môže pochváliť už troma vydraženými výtlačkami. Obdivovať ich môžu klienti firmy v privátnych priestoroch sídla spoločnosti.

Aukcia v porovnaní s minulým rokom nabrala obrátky skôr ako pred záverom. Cena za kalendár sa prehupla cez stotisícovú hranicu už na poludnie. Okrúhlu sumu ponúkla známa europoslankyňa Monika Beňová. Jej najväčšou súperkou bola práve Beáta Ondušková. ′Bitka′ o unikátny kalendár sa skončila ponukou 200 tisíc korún, ktorá padla necelých päť minút pred koncom dražby.

Výťažok z dražby pôjde už druhý rok na konto neziskovej organizácie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, ktorú vybralo vedenie Pirelli. ′Peniaze investujeme do košického krízového centra Dorka, pri ktorého stavbe pomohla už minuloročná vydražená čiastka. Ďakujem naozaj všetkým, ktorí sa do dražby zapojili, pretože aj vďaka nim sa suma vyšplhala tak vysoko. Pomôžeme ňou naštartovať druhú etapu projektu krízového centra,′ uviedla s nadšením manažérka spoločnosti Úsmev ako dar Eva Bodnárová.

Autor: Pravda.sk

Kam poputujú vyzbierané peniaze?

Radoslav Dráb z košickej pobočky Spoločnosti priateľov detí a detských domovov Úsmev ako dar, nám porozprával o krízovom centre Dorka. Jeho prvú etapu výstavby pomohol financovať aj výťažok z dražby kalendára Pirelli.

Výťažok z minuloročnej dražby kalendára Pirelli prispel pri výstavbe krízového centra Dorka. Čo sa vám podarilo dosiahnuť v tomto projekte za uplynulý rok?

Stavať sa začalo 8. januára 2007. Ubehlo jedenásť mesiacov a dnes je dostavaná prvá etapa krízového centra. Museli sme všetky tri cieľové skupiny vtesnať do tejto etapy. Prvou sú rodiny v kríze, ktoré majú ťažkosti a hrozí im odňatie detí do ústavnej starostlivosti, druhú skupinu tvorí jedenásť dospelých dievčat a chlapcov z detských domovov, ktorí pracujú a popri tom študujú. A posledným celkom je krízové stredisko pre maloleté deti – deti, ktoré už museli byť vyňaté z rodiny pre ohrozenie ich života, zdravia alebo školskej dochádzky, ale kde sa intenzívne pracuje s rodinou. Dieťa sa po dvoch-troch mesiacoch vracia do biologickej rodiny a nie je nutné mu nariaďovať ústavnú starostlivosť. Výťažok z kalendára pomôže naštartovať chod druhej etapy. Niečo už máme pripravené, každá koruna sa zíde. Zapojíme do toho všetky naše svojpomocné práce. Od našich dobrovoľníkov až po dobrovoľníkov z Veľkej Británie, ktorí bez nároku na plat prídu pracovať.

Čo vlastne označuje výraz rodina v kríze?

Ide napríklad o osamelého rodiča s deťmi alebo o rodinu, ktorej hrozí, že stratí možnosť postarať sa o deti a miesto na bývanie. Deti v takom prípade putujú do detského domova a rodičia často končia na ulici ako bezdomovci. Krízu v rodine spôsobuje niekoľko faktorov. Je to napríklad strata bývania pre dlžoby, výkon trestu jedného z rodičov, závislosť jedného z rodičov. Máme však aj matky, ktoré majú päť-šesť detí, sú bez partnera a hoci vládzu a chcú sa starať o svoje potomstvo, niekedy im treba pomôcť, aby to zvládli. Stačí preklenúť dvoj-trojmesačné obdobie, aby sme ženu zaktivizovali. Nedávno sme poskytli prístrešie matke so šiestimi deťmi. Štyri z nich žijú s ňou, dve sú umiestnené v detskom domove. Ona pracuje v jednom z košických závodov za desaťtisíc korún mesačne, ale tým, že sme jej poskytli strechu nad hlavou a dali jej možnosť opäť rodinu spojiť, vrátiť k nej aj dve deti z domova, trúfa si zvládnuť svoju situáciu.

Budete takejto rodine poskytovať ubytovanie v krízovom centre doživotne?

Štatút centra obmedzuje pobyt na maximálne tri roky. Prax ukazuje, že trvá približne pätnásť až osemnásť mesiacov, kým znovu spojíte rodinu v kríze. Ako príklad môžem spomenúť manželov, ktorých deti boli roztrúsené v detských domovoch po celom Slovensku. Rodičia so stredoškolským vzdelaním prišli o všetko pre závislosť od alkoholu. Teraz už päť rokov ani jeden nepije, obaja pracujú, hoci možno za minimálnu mzdu, ale dokážu sa starať o deti a krízové centrum Dorka im poskytlo možnosť žiť spolu s deťmi. Majú veľmi krásny vzťah.

V takomto prípade musí fungovať aj zmena myslenia, životného postoja ľudí, ktorí sa ocitli v kríze.

Určite. Poskytnúť strechu nad hlavou nestačí. Od momentu, ako vstúpi klient do nášho krízového centra, musíte ho pripravovať na moment, keď bude odchádzať. Dôležité je, aby ste ľudí, ktorí prídu do centra, naučili bežným povinnostiam a zručnostiam. Za pobyt si musia platiť – aj týmto spôsobom ich učíte, že všade, kam pôjdu, musia za strechu nad hlavou zaplatiť. Keď sa s rodinným rozpočtom, hoci aj veľmi malým, naučia takto žiť, budú samostatní. To je náš cieľ.

A potom sú tu aj rodičia, ktorým musíte vštepiť základné rodičovské zručnosti. Niektoré matky nevedia variť, prať či dokonca prebaľovať a máme aj matky, ktoré sa so svojím dieťaťom stretnú po piatiach rokoch. Z malého bábätka, ktoré putovalo do detského domova, je šesťročný chlapec a my musíme pomôcť mamičkám či otcom nájsť si k týmto deťom cestu. Je to sizyfovská robota – zázrak sa nestane hneď a nedokážeme pomôcť všetkým. Ide o namáhavú sociálnu prácu s celou rodinou. Častokráť musíte mobilizovať širokú rodinu. Voláme to rodinná skupinová konferencia. Mali sme mamičku, ktorá približne pred rokom skončila na ulici a jej traja synovia museli ísť do detského domova. Po mobilizovaní širokej rodiny, táto žena našla prístrešie u vzdialených príbuzných. Riadne pracuje v košickej firme, jej traja chlapci sa mohli vrátiť späť domov a dnes majú veľmi krásny vzťah. To je typický príklad toho, že musí existovať niekto, kto menežuje terénnu sociálnu prácu. Štát niekedy na to nestačí.

Čo s rodinou, ktorá musí po troch rokoch odísť a nenaučila sa fungovať v bežnom živote?

Sami nemáme ešte takúto skúsenosť, fungujeme veľmi krátko. Na Slovensku však už existuje viac centier, ktoré posyktujú podobnú pomoc a podľa ich skúseností vieme, že existujú aj migrujúci klienti. Skončí im pobyt v jednom centre a putujú aj dvesto kilometrov do ďalšieho. Opakujem, že pomôcť nedokážeme všetkým, ale vyvíjame maximálne úsilie, aby percento takýchto prípadov bolo čo najnižšie.

Monitorujete teda život rodín aj po odchode z krízového centra?

Určite, to je veľmi potrebná súčasť práce a sme radi, že nám v nej pomáhajú odborníci, ktorí sú profesionálne vyškolení. Rodina je pod ich dohľadom takpovediac dozorovaná, navštevujeme ju až do chvíle, kým sami vidíme, že to funguje naozaj dobre.

Koľko zamestancov pracuje v krízovom centre Dorka?

Momentálne je to jedenásť vysokoškolsky vzdelaných ľudí s praxou v sociálnej oblasti. Práca v krízovom centre je ich zamestnaním a sme veľmi radi, že košická samospráva nám zagarantovala mzdy pre týchto ľudí. Nejde tým pádom už len o dobrovoľnú prácu, ale o profesionálny výkon, ktorý si krízové centrum vyžaduje vo dne v noci. Okrem nich pomáha ešte štyridsaťčlenný dobrovoľný zbor.

Pre koľko osôb v núdzi bude poskytovať krízové centrum Dorka strechu nad hlavou po úplnom dobudovaní?

Pôjde o šestnásť rodín v kríze, dvanásť dospelých odchovancov detských domovov, desať detí umiestnených v krízovom stredisku a ďalších desať detí umiestnených v profesionálnych rodinách mimo budovy samotného krízového centra. Ak pri tom všetkom počítame, že rodina v kríze môže mať aj päť-šesť detí, po úplnom dokončení projektu Dorka poskytneme prístrešie takmer stovke osôb.

Pomáha vám štát finančnými prostriedkami?

Na výstavbu sme zatiaľ prostriedky neobdržali, ale musíme sa poďakovať Ministerstvu práce a sociálnych vecí, ktoré prispelo sumou 400 tisíc korún na vnútorné vybavenie.

Koľko prostriedkov by ste odhadom potrebovali na dokončenie druhej fázy výstavby?

Na dostavanie druhej etapy centra Dorka treba asi desaťapol milióna korún. Získaním sponzorských stavebných materiálov či dobrovoľnej práce sa to minimalizuje na štyridsať percent tejto sumy, takže budeme celý rok vyhľadávať aktivity, ako získať financie na dostavbu.

Ako bude v tomto smere použitá sumu z dražby kalendára Pirelli 2008?

Táto takpovediac štartovná dotácia druhej etapy, ktorú získame dražbou kalendára Pirelli, pomôže dofinancovať určitú prevádzku. Keďže centrum len začína a potrebuje sa napojiť na prevádzkové zdroje, či už samosprávne alebo štátne, vyžaduje si to určitý čas. Práve peniaze za Pirelli nám však pomôžu preklenúť to najťažšie obdobie.

Priebeh dražby si môžete pozrieť tu – Dražba kalendára Pirelli 2008

Všetky fotky z kaledára si môžete pozrieť ti – Kalendár Pirelli 2008 – fotky

Autor: Zdeno Gáfrik, Pravda,sk

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.