Я студент з України і мені потрібна допомога

S obrovským znepokojením sme si prečítali články na www.cas.sk pod názvom Jozefa a jeho synčeka úrady bezcitne šikanujú: Ako reagoval prezident Kiska na srdcervúci list? z 5. decembra 2014 a Zakázali mu hovoriť synovi, že ho miluje: Jozef mu chcel dať Mikuláša, po 15 minútach musel preč!  z 8. decembra 2014. Najväčším problémom, ktorý v súvislosti so spomínanými článkami vnímame, je odhalenie identity maloletého dieťaťa, ktoré je v kríze. Týmto sa dieťa a jeho problémy stávajú  známe širokej verejnosti,  čo ho robí ešte zraniteľnejším a sekundárne traumatizovaným.

Obrovským problémom článkov je aj spochybňovanie úmyslov, práce a profesionality Krízového centra Náruč v Žiline a tým aj tisícov ďalších profesionálov, ktorí už viac ako 20 rokov denne pracujú v neziskovej i vo verejnej sfére s deťmi a mladými ľuďmi, ale i s ich rodinami a ďalšími dôležitými dospelými  v prospech čo najlepšej budúcnosti detí v kríze.
 
Články, žiaľ, možno vnímať aj ako pokus o likvidáciu už vybudovaného systému ochrany detí pred domácim násilím. Malo by to katastrofálne následky najmä pre deti a tým aj pre celú spoločnosť  a jej budúcnosť, kedy by do nej začali vstupovať  dospelé obete domáceho násilia v detstve bez včasnej potrebnej podpory. 

Aj vďaka neutíchajúcemu mnohoročnému úsiliu zástupcov Krízového centra Náruč a ďalších odborníkov, aj z Koalície pre deti, v spolupráci s predstaviteľmi verejnej správy a ďalších partnerov sa pritom systém ochrany detí pred domácim násilím na Slovensku neustále zlepšuje.

Nedokážeme preto pochopiť zámer autorky.  Články tohto typu povzbudzujú tých, ktorí ubližujú deťom a mladým ľuďom, najzraniteľnejšej skupine našej spoločnosti.  Maria kvalitnú prácu mnohých odborníkov a tým v konečnom dôsledku ohrozujú tisícky detí a mladých ľudí na celom Slovensku.

Vyjadrujeme podporu Krízovému centru Náruč a tým aj ďalším odborníkom, ktorým skutočne záleží na osude detí a mladých ľudí  a denne sú im ochotní pomáhať za akýkoľvek podmienok. Zásadne odsudzujeme spomínané a im podobné články, ktoré  sú v absolútnom rozpore s najlepším záujmom dieťaťa i s princípmi profesionálnej žurnalistiky.
 
Vyzývame predstaviteľov médií na diskusiu o zobrazovaní detí a mladistvých v médiách a o problematike najlepšieho záujmu dieťaťa v mediálnom biznise.

Koalícia pre deti –  Asociácia krízových centier, Centrum Slniečko, Nadácia pre deti Slovenska, Národné centrum pre rovnosť príležitostí, Náruč, Návrat, OZ Prima, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar,  Sociofórum a Slovenský výbor pre UNICEF

Koalícia pre deti je spoločnou platformou neziskových mimovládnych organizácií, ktoré sa dlhodobo a systematicky venujú deťom a mladým ľuďom na Slovensku.  Jej poslaním je presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov.

Koalícia pre deti i jej členské organizácie sa vo svojej činnosti riadia princípmi Dohovoru o právach dieťaťa, ktorými sú nediskriminácia, najlepší záujem dieťaťa, právo na život, prežitie a rozvoj a právo na rešpektovanie názorov dieťaťa.

Viac informácií o našom poslaní a činnosti: www.koaliciapredeti.sk

 

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.