Я студент з України і мені потрібна допомога

Komunitné pastoračné centrum pre rodinu a deti v obci Blatné Remety je zároveň sídlom Inštitútu bl. Teodora Romžu a bl. Zefirína Mallu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Slúži ako centrum pre deti a rodiny v obci Blatné Rémety, v ktorej viac ako 20% obyvateľov tejto obce sú deti v pestúnskej starostlivosti (v obci je 42 pestúnskych rodín v ktorých je 120 detí).

V rámci tohto projektu sme nadviazali aktívnu spoluprácu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Sobranciach a referátom PPPS vzhľadom na dlhodobé pretrvávajúce problémy zo strany starostlivosti rodičov o tieto prijaté deti.  Spolupráca s otcom Petrom Horváthom, miestnym grécko-katolíckym farárom, ktorý sa aktívne venuje týmto deťom a rodinám, je veľkým prínosom pri riešení mnohých problémov, ktorým musia tieto rodiny čeliť.

blatne remety titulkaToto centrum bolo otvorené 1. mája 2012. Pásku slávnostne prestrihli vladyka Milan Chautur, košický eparcha, PhDr. Slávka Bertová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR a predseda SPDDD Úsmev ako dar Prof. Jozef Mikloško.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.