Я студент з України і мені потрібна допомога

Vďaka projektu Dostupné sociálne nájomné bývanie sa nám podarilo osamostatniť rodinu a nájsť jej stabilné bývanie. Rodina žila niekoľko rokov v centrách a útulku a nemala stabilné bývanie. Z našej skúsenosti v práci s rodinami vnímame, že ak má rodina stabilitu v rámci bývania, vie sa posunúť aj v iných oblastiach, ktoré ju ťažia. Pokiaľ však rodine neustále „beží“ čas v rámci bývania a ona vie, že opäť bude musieť hľadať bývanie a sťahovať, nie je schopná urobiť v ich situácii žiaden posun, lebo nemá stabilný DOMOV. Preto sme radi, že sa nám podarilo zastabilizovať bytovú situáciu v tejto 5-člennej rodine a tým sa rodina mohla sústrediť na iné veci a rozvíjať sa. Pomocou projektu sme im pomohli 8 mesiacov a vďaka tomu dnes rodina funguje samostatne. Chceme sa aj touto cestou poďakovať prenajímateľom, ktorí do nás vložili svoju dôveru a pomohli nám pomáhať ohrozeným rodinám. Ďakujeme Vám.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.