Я студент з України і мені потрібна допомога

9.10. – 10.10.2011 – Novinkou tohtoročných konferencií bola konferencia v Užhorode na Zakarpatskej Ukrajine, ktorá sa uskutočnila v pondelok 10. októbra 2011. Pri našej niekoľkoročnej sociálnej práci v na Zakarpatí sme pochopili, že je nevyhnutné spojiť štátny sektor, tuzemské a zahraničné neziskové organizácie, ktoré vykonávajú sociálnu činnosť v tomto regióne a ukázať im takýto model pravidelnej výmeny informácií a skúseností.

Skupina odborníkov, pracovníkov a dobrovoľníkov zo Slovenska a Čiech, ktorí pomáhajú deťom a rodinám v zložitých životných situáciách či deťom žijúcich v náhradnej starostlivosti absolvovala pred konferenciou poznávací program návštevy zariadení poskytujúcich služby pre deti na Zakarpatí. Navštívili detský domov rodinného typu v Rativci, ktorý tvoria 3 rodinné domy, v každom je približne po 8-10 detí. O každú skupinu sa stará jeden manželský pár. Mohli vidieť ich odhodlanie, prostredie, v ktorom fungujú a tiež dozvedieť sa o odlišnostiach v ich spôsobe práce s deťmi. V Nevickom zavítali k rodine s 8 deťmi, ktorá tiež patrí k domovom rodinného typu, fungujúcich za pomoci neziskovej organizácie a dotácií štátom.

Treťou bola návšteva v detskom domove internátneho typu v Perečíne. Úspechom je zníženie počtu detí z 350 na 120. Deti sú rozdelené do skupín podľa veku. Každá trieda základnej školy má svoju vychovávateľku. Neberie sa ohľad na súrodenecké väzby, ani na individualitu dieťaťa.

Veľmi srdečne privítala náš tím odborníkov profesionálna rodina Posypánkovcov Detskom domove sv. Alžbety v Serednom. Tento domov je zároveň sídlom detašovaného pracoviska Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Deti, ktoré žijú s manželmi Posypánkovcami, sú dôkazom toho, že práca na Ukrajine a zriaďovanie domovov rodinného typu, má veľký význam. Ďalšou zastávkou bolo Krízové centrum Panny Márie pre matky s deťmi v Serednom, v ktorom sa úspešne rozbieha preventívna práca s matkou a dieťaťom.

Prvá konferencia na Ukrajine združila Ukrajincov, Slovákov, Čechov a Nemcov, ktorí pôsobia v sociálnej oblasti na Zakarpatskej Ukrajine a objasnila fungovanie starostlivosti o deti z rôznych pohľadov. Konferenciu slávnostne otvoril zástupca gubernátora Zakarpatskej oblasti Ivan Kachur. Po ňom s úvodným slovom vystúpil Ing. Marián Sládeček, generálny konzul SR v Užhorode. Vedúca oddelenia služieb pre deti Zakarpatskej štátnej správy Svitlana Yakimelina, vysvetlila systém organizácie ochrany detí na Ukrajine, ich ciele a možnosti ako pokračovať v zmenách pre dobro dieťaťa. So svojimi príspevkami vystúpili aj pracovníci slovenských (Úsmev ako dar), českých (Oblastní charita Znojmo), nemeckých (Care in action) a ukrajinských neziskových organizácií a reholí, spolupracovníci zo štátnej služby, riaditelia a sociálni pracovníci detských domovov a krízových centier na Ukrajine.

Týmto nultým ročníkom konferencie Mosty k rodine v Užhorode sa tradičná sieť slovenských miest rozšírila aj o ukrajinské mesto Užhorod, ktoré bude odteraz rovnako miestom konania tohto podujatia aj v ďalších rokoch. Konferencia dala základ ďalším spoločným projektom, ktoré zúčastnené subjekty zorganizujú v nasledujúcom období.

Autor: Mgr. Veronika Prokopová, psychologička, Úsmev ako dar Košice

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.