Я студент з України і мені потрібна допомога

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Katedra a  Ústav prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied VŠZaSP sv. Alžbety, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov organizujú konferenciu s medzinárodnou účasťou PRENATÁLNE DIEŤA 7 na tému „Vzťahová väzba a násilie“. Konferencia sa uskutoční 11. a 12. júna 2013 vo vzdelávacom stredisku KASKÁDY pri Galante.

 

Vedecký a organizačný výbor:

                Prof. MUDr. Peter G. Fedor- Freybergh, PhD., Dr.h.c. mult.
                Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
                Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD.
                
                Mgr. Mária Kováčová
                Ing. Božena Dorocáková

Termín:

11. júna 2013 od 10.00 do 20.00 hod.
12. júna 2013 od 9.30 do 13.00 hod.

Účastnícke poplatky:

49€ obidva dni s ubytovaním na jednu noc  a so stravou
34€ obidva dni bez ubytovania, so stravou
15€ obidva dni bez ubytovania a bez stravy

úhrada poplatku na účet:  4040029105/3100 (VOLKSBANK Slovensko, a.s.)
variabilný symbol: 11126

do správy pre prijímateľa (popis transakcie alebo účel platby) je nutné uviesť mená účastníkov konferencie, za ktorých bol poplatok uhradený (nestačí uviesť skratku DeD)

Registrácia:

•    podmienkou Vašej účasti na konferencii je vyplnenie webového formuláru na linku (dostanete sa naň stlačením Ctrl + klik myšou na link)

https://docs.google.com/forms/d/1riRD0_uJnp1abQWRZBT3o-C75bowctodIcBfxNQGzMU/viewform

•    registrácia účastníkov sa uskutoční dňa 11.6.2013 v čase od 8.00 – 9.45 hod.

•    pri registrácii je potrebné sa preukázať potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku

Miesto konania:

KASKÁDY, s.r.o.
Únovce 504
924 01 Galanta
Kaskády, stredisko vzdelávania a oddychu, sa nachádza v tesnej blízkosti vodnej priehrady Kráľová, len 4 km od mesta Galanta
(viac na www.kaskady.sk )

GPS súradnice:

48.20977473187876 , 17.798677682876587

Odkaz na mapu – TU.

Všeobecné  informácie:

Predbežný program konferencie s medzinárodnou účasťou, PRENATÁLNE DIEŤA 7, „Vzťahová väzba a násilie“
(11.6. – 12.6.2013, KASKÁDY, s.r.o., GALANTA)

Utorok 11.6.2013

8.00 – 10.00 registrácia a ubytovanie účastníkov

10.00 – 13.00 otvorenie konferencie, prednáškový blok I.

10.00-10.15  úvodné príhovory
Prof. Peter G. Fedor- Freybergh, M.D., PhD., Dr.h.c. mult.
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

10.15-10.45  „Vzťahová väzba  a násilie“
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. (predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar)

10.45-11.15 „Novinky v prenatálnej a perinatálnej medicíne“
Prof. Peter G. Fedor- Freybergh, M.D., PhD., Dr.h.c. mult. (riaditeľ Ústavu pre- a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied)
MUDr. Radovan Hrubý, PhD. (Psychiatrická ambulancia, Martin)

11.15-11.30 krátka prestávka (coffee break)  

11.30-12.00  „Vieme definovať „dostatočne dobrého“ rodiča/ náhradného rodiča/ vychovávateľa? Súvislosti s komplexnou empatiou, oxytocínom a odolnosťou v dospelosti.“
Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD. (VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava a Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL))

12.00-12.30  „Ťažkosti s dospievajúcim mozgom“
RNDr. Peter Minárik, PhD. (Časopis Psychiatria-Psychoterapia-Psychosomatika, Pezinok)

12.30-13.00 „Dôsledky násilnej separácie dieťaťa od matky“
Mgr. Michaela Mrowetz (klinická psycholožka, psychoterapeutka, soudní znalkyně, Ordinace klinické psychologie a psychoterapie, Ostrava)

13.00 – 14.00 obedná prestávka

14.00 – 15.30 prednáškový blok II. a predstavenie workshopov

14.00-14.15 „Vzťahová väzba a CAN syndróm. Kazuistiky“
MUDr. Martina Paulinyová, PhD. (Klinika detskej psychiatrie DFNsP, Bratislava)

14.15-14.30 „Praktické skúsenosti s hipoterapiou“
Mgr. Laura Stein (Otcovo Srdce – občianské združenie, Rambling Rivers Ranch, Socovce)

14.30-15.00 „Zlá matka, zlý otec- ako poškodiť dieťa už pred narodením a počas dospievania“, úvod do Workshopu A
RNDr. Peter Minárik, PhD.  (Časopis Psychiatria-Psychoterapia-Psychosomatika, Pezinok)
Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD. (VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava a Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL))
Mgr. Hana Vojtová (Denný psychiatricko-psychoterapeutický stacionár PK FN Trenčín)

15.00-15.15 “ Dojčenie ako základ vzťahovej väzby, potreba dojčenia osvojených detí“, úvod do Workshopu B
Mgr. Andrea Poloková (OZ MAMILA)

15.15-15.30 „Riešenie konfliktov a agresivity v rodine/ v detskom domove“, úvod do Workshopu C
Mgr. Zuzana Bajkaiová (lektorka Školy lásky v rodine podľa PhDr. Jiřiny Prekopovej)   

15.30 – 16.00 prestávka (coffee break)

16.00 – 17.30 workshopy

Workshop A (vedecký smer, výskum)

„Zlá matka, zlý otec- ako poškodiť dieťa už pred narodením a počas dospievania“

RNDr. Peter Minárik, PhD.  (Časopis Psychiatria-Psychoterapia-Psychosomatika, Pezinok)
Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD. (VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava a Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL))
Mgr. Hana Vojtová (Denný psychiatricko-psychoterapeutický stacionár PK FN Trenčín)

Workshop B (prevencia)

“ Dojčenie ako základ vzťahovej väzby, potreba dojčenia osvojených detí“
 Mgr. Andrea Poloková (OZ MAMILA)

Workshop C (existujúce problémy)

„Riešenie konfliktov a agresivity v rodine/ v detskom domove“
Mgr. Zuzana Bajkaiová (lektorka Školy lásky v rodine podľa PhDr. Jiřiny Prekopovej)         

17.30 – 18.00 výstupy z workshopov, diskusia

18.00 – 19.00 večera

19.00 – 20.00 panelová diskusia

20.00 posedenie pri víne, spoločenský večer

Streda 12.6.2013

8.30 – 9.30 raňajky

9.30 – 9.35 premietanie videa (kúpanie novorodencov, Sonia Rochel, Francúzsko)

9.35 – 10.50 prednáškový blok III., diskusia

9.35-9.50 „Možnosti podpory raného kontaktu matka – dieťa v Slovenských pôrodniciach“
Mgr. Iveta Lazorová (Viceprezidentka SKSaPA poverená dočasným výkonom funkcie prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek)

9.50-10.05 „Nechceme po mamách príliš veľa?“
Mgr. Hana Celušáková (klinická psychologička, OZ Slovenské duly)

10.05-10.20 „Zrada rodičovskej moci a sily vo výchove“
RNDr. Martina Vagáčová (Efektívne rodičovstvo)

10.20-10.50 diskusia

10.50 – 11.20 prestávka (coffee break)

11.20 – 12.30 prednáškový blok IV., diskusia

11.20-11.35 „Spolupráca so širšou rodinou klientov v procese sanácie biologických rodín“
PhDr. Katarína Minarovičová, PhD. (Úsmev ako dar, Rodinné Skupinové Konferencie)

11.35-11.50  „Psychologická pomoc deťom, ktoré zažili násilie v rodine“
Mgr. Mária Vargová (psychológ pre deti v Krízovom centre Maják Nádeje, Bratislava)

11.50-12.05  „Význam širšej rodiny v obnove vzťahovej väzby“
Mgr. Viera Miklašová (riaditeľka Detského domova Topoľčany)

12.05 -12.30  diskusia

12.30 záver konferencie

13.00 obed

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.