Я студент з України і мені потрібна допомога

Projekt mládežníckej výmeny Care and Smile in cooperation, financovaný zo zdrojov Európskej komisie cez  Iuventu – Národnu agentúru Mládež v akcii a jej grantový program Mládež v akcii, sa uskutočnil počas mesiaca október v dvoch etapách.

Prvá etapa projektu (3. – 9. 10. 2013) sa odohrávala v Košiciach, kedy boli ukrajinskí dobrovoľníci hosťami slovenskej organizácie Úsmev ako dar. Dozvedeli sa viac o systéme ústavnej starostlivosti v Slovenskej republike, navštívili zariadenia náhradnej starostlivosti – detské domovy a Centrum Dorka pre obnovu rodiny v Košiciach,  a tiež sa zúčastnili konferencie Mosty k rodine, ktorá rieši problematiku ústavnej starostlivosti a hľadá nové riešenia. Podieľali sa na uskutočnení aktivít pre deti z detského domova na Uralskej ulici, strávili s nimi popoludnie v znamení tvorivého modelovania z hliny a hravých aktivít na dvore domova.

Druhá etapa projektu (9. – 14. 10. 2013) sa začala v dedinke Storožnica neďaleko Užhorodu na Ukrajine. Táto časť bola venovaná deťom z náhradných rodín, miestnej komunity  a deťom z okolitých detských domovov. V popoludňajších hodinách počas štyroch dní sa dobrovoľníci z Care in action a Úsmev ako dar stretávali s deťmi v miestnom Dome kultúry. Tvorivé workshopy sa striedali s indoorovými a outdoorivými aktivitami, tancami a spevom. Jeden z dní sa niesol v duchu športu, súťaženia a hier v prírode. Spoločne strávené chvíle zavŕšili odovzdávaním spomienkových diplomov, darčekov a vypúšťaním prianí v podobe lampiónov šťastia. Dobrovoľníci oboch organizácií prezentovali svoje činnosti a predstavili myšlienky programu Mládež v akcii študentom Užhorodskej univerzity, budúcim sociálnym pracovníkom,  na prednáške o sociálnej pomoci.

Vzájomná spolupráca nabrala zrealizovaným projektom ešte väčšiu intenzitu a veríme, že i naďalej sa nám bude dariť spoločne šíriť ideu pomoci deťom z detských domovoch v oboch zúčastnených krajinách.

Ing. Martina Dulebová
Koordinátor dobrovoľníckych a detských programov
Pobočka pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu

program mladez v akcii logo

 

 

 

 

care and smile in cooperation foto 2

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.