Я студент з України і мені потрібна допомога

Pomoc ohrozeným rodinám

17 000 rodín v náhlej núdzi počas pandémie

Ide o najhoršie možné situácie, v ktorých jeden z rodičov, prípadne samoživiteľ stratil pravidelný a často jediný príjem. Medzi rizikovú skupinu často patria aj matky – samoživiteľky, ktoré prišli o prácu. Nemajú zásoby peňazí, ani zásoby potravín. Bez príjmu nie je z čoho uhradiť drahý nájom, ani za čo nakúpiť.

q

Zmierňujeme chudobu, hlad a chlad

Pomáhame v akútnych situáciách s obnovou dodávok energií, poskytnutím nevyhnutných potravín a hygienických potrieb či okamžitou úhradou za potrebné lieky a zdravotnú starostlivosť.

Zabraňujeme strate bývania a rozpadu rodiny

Bez práce a príjmu rodiny nezvládajú platiť nájomné a ďalšie účty a dostávajú sa do vážneho stavu, kedy hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny. Preto pomáhame s úhradou nájomného aj s hľadaním novej práce pre rodičov.

Podporujeme vzdelávanie a sprevádzame

Sme oporou našim rodinám a mladým v tejto ťažkej situácii. Do mnohých rodín sme dodávali počítače a pomáhali s hradením nákladov za internet, aby si deti mohli robiť úlohy.

Pomoc rodinám v jednotlivých krajoch

Do polovice novembra 2020 pomohla organizácia Úsmev ako dar viac ako 2000 rodinám, ktoré sa v dôsledku koronavírusu ocitli v hmotnej núdzi a/alebo im hrozí strata bývania.

Naše pracoviská sú miestom, kde môžu ľudia kedykoľvek prísť a požiadať o akúkoľvek pomoc. Od vypuknutia pandémie na Slovensku organizujeme pre ohrozené rodiny potravinové a hygienické zbierky vo všetkých regiónoch.

Regionálne rozdelenie rodín, ktorým doteraz organizácia pomohla:

Bratislavský  a Trnavský kraj 346 rodín
Východné Slovensko 806 rodín
Nitriansky kraj 102 rodín
Trenčiansky kraj 192 rodín
Žilinský kraj 200 rodín
Banskobystrický kraj 384 rodín
Zdroj: Úsmev ako dar