Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (so sídlom Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava), Pobočka pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu (so sídlom Kováčska 28, 040 01 Košice), vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Poradca špecializovaného sociálneho poradenstva v Košiciach s predpokladaným termínom nástupu 15.8.2017.

Záujemcovia môžu žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a motivačným listom doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Kováčska 28, 040 01 Košice, resp. emailom na emailovú adresu .

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 20.7.2017.

Pre ďalšie informácie kliknite sem. 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.