Я студент з України і мені потрібна допомога

Skok do neznáma, voľný pád, bezváhový stav a  svet hore nohami takto môžeme opísať nielen známy adrenalínový šport, ale v mnohých prípadoch aj stav dieťaťa po jeho odchode z detského domova, kedy sa stáva mladým dospelým.

„No bungee jumping style but step by step to the life“ je projekt mládežníckej iniciatívy 8 mladých ľudí vo veku od 22 do 30 rokov – dobrovoľníkov neziskovej organizácie Spoločnosti priateľov detí  z detských domovov Úsmev ako dar, ktorý sa bude realizovať v roku 2014 vďaka finančnej podpore Európskej komisie prostredníctvom  Slovenského inštitútu mládeže Iuventa a jej grantovému programu Mládež v akcii .

Cieľom projektu je vytvorenie a aplikácia vzdelávacieho programu na rozvoj životných zručností pre začlenenie sa mladých dospelých do spoločnosti. Do projektu bude okrem iniciátorov zapojených 30 detí z detských domovov v košickom kraji, ktoré absolvujú pilotný vzdelávací programom formou víkendových vzdelávacích pobytov, kde na nich budú čakať nie len adrenalínové športové aktivity symbolizujúce nástrahy dospelého života, ale aj interaktívne prednášky a workshopy, prostredníctvom ktorých krok za krokom nadobudnú životné zručnosti. Náročný proces osamostatňovania musí prebiehať dlhodobo pred samotným odchodom mladého dospelého z detského domova. Touto mládežníckou iniciatívou chceme prispieť k celému procesu osamostatňovania, aby odchod z detského domova pre dieťa neznamenal skok do neznáma, ale iba ďalší krok na ceste životom.

logo program mladez v akcii

 

Ing. Michaela Sabolová
Projektový manažér
pobočka pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.