Я студент з України і мені потрібна допомога

POMOC PRE DETI, KTORÉ SA OCITLI V KRÍZOVEJ ŽIVOTNEJ SITUÁCII
Krízové stredisko v Rožňave so Spoločnosťou Úsmev ako dar a sestričkami Saleziánkami sme vybudovali v spolupráci ako veľmi potrebný prvok na pomoc deťom na Gemeri – v oblasti zmietanej najmä kvôli vysokej nezamestna-nosti, ktorá spôsobuje zlyhávanie rodín a následné sociálne problémy, ktorých obeťou sú najmä deti.

Jeho kapacita umožňuje poskytnúť prístrešie a prostredie blízke skutočnej rodine desiatim deťom, ktoré museli byť vyňaté z nevhodného rodinného prostredia, ktoré ohrozovalo ich život, školskú dochádzku či vývoj. Zákonná doba šiestich mesiacov maximálneho pobytu dieťaťa u nás nám dáva časový priestor na prácu s jeho biologickou rodinou s cieľom upraviť podmienky v rodine tak, aby bola bezpečnou pre návrat dieťaťa späť.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.