Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci ohrozeným rodinám na Slovensku. Bez partnerov, ktorí denne participujú na pomoci rodinám v ťažkých životných situáciách, by to však nešlo. Keď sa pomôže rodine, pomôže sa aj deťom.

Cesta detí do detského domova je rýchla, no naspäť je veľmi pomalá. Až 97% detí v Centrách pre deti a rodiny (CDR) má žijúcich rodičov a 56% detí by sa tak mohlo vrátiť domov, ak by rodine niekto pomohol. Pre 42 % detí je pritom podmienkou návratu ubytovanie, čo je pre rodiny v núdzi takmer neriešiteľný problém, ktorý bez pomoci nedokážu zvládnuť.  

Bývanie ako nástroj pomoci rodinám v núdzi pomôže aj deťom v detských domoch

Deťom najviac pomôžeme, keď pomôžeme ich rodinám. Rodina v núdzijepojem, ktorý sa, bohužiaľ, stal našou každodennou súčasťou.  Niektorí z nás si však ani len nedokážu predstaviť, čo to v praxi znamená. Čo to znamená rodina, kde jeden alebo obaja rodičia stratia prácu, kde sa rodičia dostanú do dlhov a do kolotoča exekúcií. Aké to je, keď vám hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny“ vysvetľuje Jozef Mikloško, predseda Úsmev ako dar, organizácie, ktorá už tridsať rokov pomáha rodinám, ktoré sa ocitli v zúfalej situácii. „Mnohým z nich sa však dá pomôcť, len to s nimi nemôžeme ako spoločnosť vzdať.“

Nosným pilierom pomoci týmto rodinám je podľa Úsmevu ako dar budovanie sociálneho nájomného bývania tak, aby bolo dostupné cenou, lokalitou, bezpečnosťou a stabilitou.  Ako nezisková organizácia sa Úsmev ako dar musí spoliehať na svojich partnerov a donorov, bez ktorých by nedokázala zriadiť a prevádzkovať takéto bývanie pre rodiny v núdzi.

Darcovstvo nie je len o financiách, ale aj o čase a energii ľudí z firiem

Úsmev ako dar dlhodobo spolupracuje so známymi aj menej známymi firmami, ktoré participujú
na rôznych projektoch. „Som sám hrdým otcom a som úprimne rád, že naša spoločnosť stojí po boku Úsmev ako dar už 14 rokov, finančne aj morálne. Zároveň sa teším, že aj naši zamestnanci pravidelne venujú svoj čas a energiu, aby poskytli pomoc dobrovoľne a nezištne, “ skonštatoval generálny riaditeľ Východoslovenskej energetiky Holding, a.s., Markus Kaune. VSE Holding spolu s Úsmevom ako dar naštartoval na Východnom Slovensku systém pomoci rodinám v núdzi, ktorým dávajú šancu zamestnať sa a preklenúť tak najťažšie obdobie.

„Vo firme máme zriadenú komisiu, ktorá schvaľuje projekty na podporu, lebo ich dostávame veľmi veľa, ale tú najdôležitejšiu pomoc, aj Úsmevu ako dar, poskytujú práve naši zamestnanci. Viac ako 800 ľudí sa zapojilo do dobrovoľníckych projektov v našej firme len počas pandémie,“ priblížil Juraj Probala z Deutsche Telekom IT Solution Slovakia. „CSR projekty sa snažíme podporovať systematicky, ale veľmi často prichádzajú s nápadmi koho a ako podporiť práve naši zamestnanci,“ potvrdila aj Andrea Kalafusová z FPT Slovakia. „Úsmev ako dar podporujeme úplne od začiatku, celých tridsať rokov. Jedného dňa prišiel telefonát z Úsmevu, že potrebujú pračku pre rodinu v núdzi a odvtedy spoločne pomáhame,“ dodal František Majtán z Euronics TPD.

Mladí dospelí domováci potrebujú na začiatok šancu

Podpora mladých dospelých, ktorí opúšťajú brány Centier pre deti a rodiny sa často opomína a pomoc sa sústredí na malé deti. Mladí dospelí však bez pomoci často spadnú do siete sociálnej pomoci a ich štart do života býva veľmi komplikovaný. Spolu s Úsmevom ako dar svoju pomoc práve týmto mladým ľuďom smeruje už 25 rokov aj Coca-Cola HBC či Nadácia Volkswagen Slovakia. „S Úsmevom ako dar máme rozbehnutých viacero projektov pre mladých dospelých, napríklad projekt Vodičák do života – pre deti z CDR, aby mali štart do života už s nejakou praktickou, užitočnou výbavou v podobe vodičského preukazu,“ prezradil Boris Michalík z Nadácie Volkswagen Slovakia.

Bez týchto spoluprác by sa nepodarilo rozbehnúť komplexné schémy pomoci či už rodinám, mladým dospelým alebo priamo deťom z CDR. Úsmev ako dar v rámci svojich aktivít vytvoril Anjelský program, vďaka ktorému sa mu podarilo doteraz vytvoriť 33 000 aktivít pre 200 000 detí. Najmilší koncert roka predstavil viac ako 25 000 talentovaných detí. V rámci pomoci pre mladých z centier rozdali štipendiá rozprávkovej Pipi dlhej pančuchy viac ako tisíc študentom Športových hier sa zúčastnilo viac ako 20 000 detí. „Organizácia Úsmev ako dar je jedinečná; jej aktivity vznikajú z reálnych potrieb reálnych ľudí. Sympatické od prvého dňa spolupráce je práve to, že podobne ako u nás vo firme, tak aj pracovníci z Úsmev ako dar sú pre vec zapálení a veci, ktoré prezentujú aj vykonávajú. Nie sú iba „distribútorom“ podpory. Návštevy ich projektov v teréne majú vždy pozitívy vplyv na naše interné vzťahy v tíme, pretože cítime, že reálne pomáhame adresným prijímateľom z nášho okolia,“ dodáva Stanislav Pagáč z SK CTP Invest SK.

Za 30 rokov svojho pôsobenia Úsmev ako dar pomohol spolu s donormi tisíckam detí a rodinám.
Od 2006 roku rodinám pomáha aj organizovaním Stretnutí rodinného kruhu, ktoré už zmenili kvalitu života 654 deťom. Pre vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, psychológov, sudcov i pre širokú verejnosť zorganizoval Úsmev ako dar viac ako 2 000 odborných konferencií pre takmer 80 000 účastníkov. Len počas pandémie pomohol Úsmev ako dar viac ako 2200 rodinám v núdzi, aj vďaka verejnej zbierke Koniec zlým snom.

„Sme veľmi vďační, že máme okolo toľko skvelých ľudí a firiem, ktorým nie sú ľahostajné ľudské životy a nie je im cudzie pomáhať. Želáme si, aby bol svet takým pekným miestom, že naša pomoc bude potrebná len minimálne, pretože sa budú mať všetci dobre, žiaľ, v tom bode zatiaľ nie sme. Preto si naozaj vážime pomoc našich donorov. Bez nich by sa nám nepodarilo pomôcť každoročne stovkám rodín a detí – či už im treba pomôcť s bývaním, resocializáciou, nájdením si práce, vzdelaním či podporou talentu,“ povedal Jozef Mikloško z Úsmevu ako dar.

Nestihli ste sledovať 1. Darcovskú konferenciu v 1. júna? Pozrite si ju zo záznamu:

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.