Я студент з України і мені потрібна допомога

Aj toto výstižné heslo si mohli povedať deti z detských domovov Levice, Tajná a Charitného detského domova sv. Lujzy v Nitre na Duchonke. V krásnom prostredí areáli Duchonkaland zorganizovali úsmeváci z Nitry 2-7.júla 2007 letný rozvojový pobyt s názvom ,,Letné dobrodružstvo“.

Deti mali možnosť využiť množstvo atrakcií ako futbal, volejbal, stolný tenis, biliard a ďalšie atrakcie. Okrem tohto sa deti naučili nové hry, získali podnety pre využívanie voľného času a v neposlednom rade sa naučili lepšie komunikovať s rovesníkmi, navzájom pomôcť jeden druhému, či podeliť sa o hračku. Samozrejme deti spoznávali aj okolitú prírodu Duchonky, vodnú nádrž a takisto sme s nimi absolvovali výlet na zrúcaninu hradu Podhradie. Nepochybne si deti našli nielen nových kamarátov, ale aj zažili množstvo dobrodružstiev a zážitkov, na ktoré určite nikdy nezabudnú.

autor: Peter Vaš, SPDDD Úsmev ako dar v Nitre
foto: Peter Vaš, SPDDD Úsmev ako dar v Nitre

Hurá leto

Pre deti z detských domovov Tajná, Žitavce a Charitného detského domova sv. Lujzy v Nitre, zorganizovali úsmeváci z Nitry 9-14.júla 2007 letný rozvojový tábor s názvom „ Hurá leto “ v Penzióne Alžbeta v Štiavnických Baniach. Deti tu spoznávali krásy prírody – Evičkino jazero, Vindšachtské jazero, Počúvadlo, Bakomi či sa riadne vyšantili na Rychňavskom jazere. Navštívili sme štôlňu Bartolomej, kde sa dozvedeli o práci baníkov a starobylé mestečko Banskú Štiavnicu. Počas tvorivých dielní a športových turnajoch si zlepšili kondičku či tvorivosť. Deti počas tábora získali väčšiu samostatnosť a zodpovednosť za seba a kolektív. Umožnením spolurozhodovať o spoločných aktivitách sme im pomohli zvýšiť sebavedomie a v neposlednom rade načerpať nové sily, (pozitívnu energiu) do ďalšieho školského roka. (života)

autor: Roman Hajdák, SPDDD Úsmev ako dar v Nitre
foto: Marek Bahelka, SPDDD Úsmev ako dar v Nitre

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.