Я студент з України і мені потрібна допомога

LETO 2010 s Úsmevom – počas letných mesiacov sa opäť tešíme na naše tábory a víkendové pobyty pre deti z detských domovov a deti z profesionálnych a náhradných rodín. Počas táborov sa snažíme podporovať talent a záujmy detí a ich sebavedomie. Niektoré tábory sú určené spevákom, iné malým fotografom, ďalšie sa orientujú na spájanie súrodencov.

Začínajú letné prázdniny, tradične spojené s organizovaním táborov a výletov pre deti. Spoločnosť Úsmev ako dar organizuje letné tábory a výlety pre deti z detských domovov už viac ako 20 rokov, v súčasnosti sa snažíme organizovať aj tábory pre deti z profesionálnych a náhradných rodín. Ich cieľom je predovšetkým umožniť rodičom oddych, relax a možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti s inými rodičmi a najmä s odborníkmi.

„Táborov sa zúčastňujú najmä deti z detských domovov, ktoré nemajú počas leta kam ísť – nemôžu stráviť leto u svojich biologických rodičov či u príbuzných a nemajú ani priateľskú rodinu u ktorej by prežili prázdniny. Na našich táboroch im leto spríjemnia ľudia, ku ktorým majú blízko – naši dobrovoľníci -anjeli, ktorí ich v detských domovoch navštevujú aj počas celého roka,“ povedala Mária Periová, manažérka Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.

Na táboroch sa snažíme deťom ukázať možnosti vhodného využitia voľného času, podporiť ich záujmy, ale aj podporiť rozvoj ich sebavedomia a základných komunikačných a sociálnych zručností (vyjadrenie citov, empatia, pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tímovo pracovať, tvorivo riešiť každodenné situácie v medziľudských vzťahoch).

Dobrovoľníci – anjeli, ktorí spolu so zamestnancami Spoločnosti Úsmev ako dar tábory vedú, sú absolventami Anjelskej akadémie – vzdelávacieho programu pre mladých, akreditovanom na ministerstve školstva.
V rámci programu anjeli získavajú vedomosti o detských domovoch, spoznajú sociálne zákony a nadobúdajú zručnosti, ktoré im umožňujú pracovať s deťmi, vhodne vypĺňať ich voľný čas a budovať si s nimi pevné a pozitívne väzby.

Osobitnou skupinou, na ktorú sa snažíme nezabudnúť, sú náhradné a profesionálne rodiny. Tábory pre nich organizujeme v Piešťanoch, Bratislave, vo Vysokých Tatrách, v Drienici a v Kopytovskej doline neďaleko Prešova. Jeden z takýchto táborov sa už tradične koná v obci Látky pri Banskej Bystrici (2.-7. augusta). „Program je zameraný na získanie rodičovských zručností pri riešení výchovných problémov detí v rodinách. Súčasťou pobytu sú individuálne aj spoločné konzultácie s odborníkmi,“ hovorí Eva Bendíková, psychologička a spolupracovníčka Úsmevu ako dar, ktorá tábor vedie.
Počas programu pre rodičov sa deťom v táboroch venujú animátori, a to s programom zacieleným najmä na získavanie pozitívneho sebavedomia, ktoré deťom vyrastajúcim v detských domovoch chýba.

NIEKTORÉ Z TÁBOROV ÚSMEVU AKO DAR :

2.-7.júl: RS Riečky, Župkov pri Žarnovici: deti z detských domovov
3.-5. júl: Kunovská priehrada: deti a matky z ubytovne Fortuna v Bratislave
4.-11.júl: Stará Lesná: profesionálni rodičia z detského domova na Ukrajine a 8 detí
9.-16. júl: Kunerád: deti z detského domova
11.-16. júl: Terchová: environmentálny tábor pre deti z detských domovov
12.-17. júl: Králiky: deti z detských domovov
12.-18. júl: Čremošné: pre deti z detských domovov
12.-19.júl: Podlesok, Slov. raj: deti z detských domovov
15.-20. júl: Malino Brdo, Ružomberok: deti z ubytovne Fortuna v Bratislave
19.-24.júl: Dubovica (pri Sabinove): deti z krízového Centra Dorka
19.-25. júl: Kolarovice: deti z detských domovov21.-25.júl: Drienica, profesionálne rodiny z Centra Dorka
23.-31. júl: Výtoky(Piešťany): Okom kamery (fotografia a kamera, úprava fotiek, filmov, pre deti z detských domovov)
26.-30. júl: okolie Ban,. Bystrice, deti z detských domovov
26.-31.júl: Medzev: deti z detského domova
26.-31.júl: Králiky: pre deti z detského domova
31. júl-4. august: Stará Lesná, náhradné rodiny

2.-7. august: Látky, pre profesionálne rodiny
9.-14. august: Nemecká: pre súrodenecké skupiny
16.-21. august: Záhorská Bystrica, Bratislava, Spevácky tábor – pre deti z domovov, ktoré majú hudobný talent (workshopy na témy ako odbúrať trému na javisku, rozšírenie hudobného rozhľadu, nácvik hlasovej techniky, a pod.)
18.-22. August: Kopytovská dolina, Prešov: pre náhradné rodiny
a ďalšie

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.