Я студент з України і мені потрібна допомога

BRATISLAVA – Pod týmto názvom sa niesol tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia z ubytovne Fortuna – Bratislava. Denného tábora sa zúčastnili 15 detí vo veku od 4 rokov do 16 rokov v krásnom prostredí, asi 2 km od dedinky Radava.

Celý tábor sa niesol v duchu „Čarovný svet“. Piati dobrovoľníci, ktorí pracujú s cieľovou skupinou počas roka pripravili pre deti zaujímavý program na každý deň.

„Nech sa páči, vstúpte do tohto sveta.“

Cieľom tábora bolo upevňovať kamarátske vzťahy, prevencia pre patologickými javmi, viesť cieľovú skupinu k istému režimu a k návykom, naučiť ich pracovať v tíme a v neposlednom rade dodržiavať dohodnuté pravidlá.

Každý deň bol niečím zaujímavým a novým (napr. Deň dinosaurov, Deň Pirátov, Deň kúziel a čarov…). Celý deň sa niesol v duchu patričného dňa, keď si deti osvojili nové vedomosti napr. o živote dinosaurov, pripravené boli dino hry, kde si mohli precvičiť svoju obratnosť, rýchlosť, ale aj budovať „tímového ducha“.

Na záver dňa v rámci komunity sme si vyhodnocovali úspechy a správanie detí, zapájanie do aktivít. Sladká odmena bola ocenením a zároveň motiváciou pre ďalší deň.

Až prišiel záver tábora a návrat do domovov.

a ocenenie detí nášho tábora:

Autor: Martina Kravárová

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.