Я студент з України і мені потрібна допомога

Počas letných, júlových dní od 21. 07 do 27. 07. 2008 v Hoteli HORIZONT v Starej Lesnej sa uskutočnil letný tábor s detičkami z Detského domova na Hurbanovej ulici v Košiciach.

Primárnym cieľom tohto tábora bolo posilnenie, upevnenie a vytváranie nových priateľských väzieb medzi deťmi a anjelským teamom Hurbanova, ktorí sa im dlhodobo a systematicky venujú.

Druhotným zámerom bolo podporovať, posiľňovať a rozvíjať ich schopnosti, osobnostné predispozície, jemnú a hrubú motoriku, učenie ich k zodpovednosti ako aj zvyšovať ich záujem o prírodu.

Za neoceniteľnú podporu a pomoc, vďaka ktorej sme mohli prežiť prekrásne chvíle, plné pohody, nových zážitkov a „usmievavých“ tatranských lúčov, ďakujeme:

Hotelu HORIZONT v Starej Lesnej a všetkým zainteresovaným do zbierky stravných lístkov: TELEGRAFIA a. s. Košice, T SYSTEMS SLOVAKIA s r. o. Košice, TORY CONSULTING a. s. Košice, VSE Košice, poisťovni UNIQUA Košice, Všeobecnej zdravotnej poisťovni VšZP Košice, Hi – REKLAMA Košice, AT&T Košice, SYKES SLOVAKIA s r. o. :

……pricestovali sme všetci v poriadku.

Prekonávali sme svoj strach a zákony fyziky.

Prekonávali sme svoj strach a zákony fyziky.

Dôkladne sa pripravovali deti na olympiádu.

Dôkladne sa pripravovali deti na olympiádu.

Spoznávali prírodu.

Niektorí aj samých seba.

Autor a foto: Mgr. Maroš KOVÁČ, SPDDD Úsmev ako dar Košice

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.