Я студент з України і мені потрібна допомога

Dolný Kubín – Oddych, výlety, opekačky, diskotéky … Všetky menované aktivity prinášajú so sebou jedno a to isté – kopec zážitkov. A preto sme aj my, Úsmev ako dar (regionálna pobočka v Dolnom Kubíne) v spolupráci s ÚPSVaR Dolný Kubín vytvorili pre deti v čase letných prázdnin skupinový výchovno – rekreačný program pobytovou formou v Dlhej nad Oravou.

Cieľom programu bola podpora a pomoc deťom do ukončenia povinnej školskej dochádzky pri riešení výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine, škole a v medziľudských vzťahoch. ako to už na takom tábore býva zvykom, ani tu sa to neobišlo bez úvodného programu, počas ktorého sa vysvetlili pravidlá, zahrali sa spoločné hry, tzv. zoznamovačky, či sa predstavili jednotliví vedúci skupiniek, do ktorých boli deti následne zadelené.

Každý deň v rámci doobedného programu sa konala komunita, po ktorej nasledovali skupinky. Na komunite sa rozoberali rôzne témy, vďaka ktorým sa deti mohli zamýšľať nad sebou samým, svojimi hodnotami, silnými stránkami, ale taktiež tu mohli rozoberať svoje problémy. Na skupinkách sa konali rôzne aktivity, ktoré boli prepojené s hlavnými témami. Prostredníctvom týchto aktivít sa členovia skupiniek mohli vzájomne spoznávať a hlavne odhaľovať svoje silné stránky.

Voľný čas a poobedný program bol zameraný na rôzne športové a spoločenské hry, tvorivé dielne, rozhovory, či prechádzky. Počas pobytu mali deti možnosť zajazdiť si na koni a súťažiť v rôznych športových disciplínach, čo naplno využili. Na tábore nechýbala ani opekačka a varenie gulášu, ktorý nepripravili vedúci, ale deti. Za svoju aktivitu boli odmenené diplomom a malým darčekom.

Deti prišli na pobyt plné obáv a očakávaní, čo budú počas pobytu robiť. Sme radi, že z nich obavy rýchlo opadli a tábor sa im páčil. Odniesli si množstvo pozitívnych a pekných zážitkov.

Mgr. Lenka Biňasová

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.