Я студент з України і мені потрібна допомога

Vďaka projektu Prevencia proti kriminalite sme zorganizovali zimný pobyt pre 19 deti z detského domova a zo sociálne znevýhodnených rodín v termíne od 27.2 do 4.3.2015. Deti sa mali možnosť naučiť a zdokonaľovať v lyžovaní, nadviazať nové kamarátstva a pomocou aktivít zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov sa mali možnosť naučiť zmysluplnému využitú voľného času.

 

Okrem týchto aktivít sme sa raz vybrali s deťmi kúpať do bazénu a vyskúšali si aj nočné lyžovanie.Vďaka projektu Prevencie proti kriminalite sme mohli deťom ukázať aj iné spôsobu trávenia voľného času a naučili ich novým zručnostiam, ale si aj odniesli nové zážitky a kamarátstva. Ďalej by sme sa chceli poďakovať partnerom za ich podporu: Horská chata Limba , TransferSevice, Motorcar Dunajská Lužná a Relax centrum Aréna.

Projekt bol finančne podporeny Radou vlady Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

 

 lyziarsky BA 005lyziarsky BA 006

 

 

 

 

 

 

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.