Я студент з України і мені потрібна допомога

Každý budúci náhradný rodič musí na svojej ceste prejsť rôznymi stupňami vývoja, kým sa dopracuje k rozhodnutiu o prijatí dieťaťa do svojej rodiny. Na samotné prijatie dieťaťa samozrejme nestačí iba túžba po dieťati. Treba postupne zvážiť tieto okolnosti:

  • Trvalé a hlboké citové vzťahy – Každá potencionálna náhradná rodina si musí zvážiť, či je schopná zabezpečiť všetky podmienky na vytvorenie zdravých rodinných vzťahov tzn. zabezpečiť dieťaťu trvalé, hlboké vzťahy do konca svojho života.

  • Budúcnosť – Za jednu z kľúčových charakteristík rodinnej výchovy patrí aj uspokojenie psychickej potreby otvorenej budúcnosti, ktorú prináša dospelému jeho dieťa. Tu náhradný rodič môže byť naplno zaangažovaný na osude dieťaťa a má možnosť jeho budúcnosť budovať, formovať a plánovať spolu s ním.

  • Výchova – Dôležité je ujasniť si výchovné postupy a prácu s dieťaťom, získať informácie, čo dieťa doteraz prekonalo a čo má za sebou, aby sa náhradný rodič mohol pripraviť, ak nie úplne, tak aspoň čiastočne.

  • Rodina – Mapovanie prostredia priamo súvisí s rodinou náhradného rodiča. Náhradný rodič musí vedieť, aký postoj zaujíma jeho rodina voči jeho postupným krokom, či už je to blízka rodina (deti, súrodenci, rodičia) alebo vzdialená rodina (ujo, teta). Všetky vzťahy, či už budú kladné alebo záporné, ovplyvnia budúcu náhradnú rodinu.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.