Я студент з України і мені потрібна допомога

Konferencia je vyvrcholením projektu V4 Dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti – príprava a  následná podpora a pomoc rodinám, ktorého projektovým partnerom je aj Spoločnosť Úsmev ako dar. 

Cieľom projektu je porovnanie systémov starostlivosti o dieťa v partnerských krajinách projektu, ako aj ďalších európskych štátoch, USA a Kanady.  Projekt sa zameriava na porovnanie prístupov k náhradnej osobnej starostlivosti (NOS) v praxi partnerských krajín, výmenu skúseností a  príkladov dobrej praxe, a  nastavenie dlhodobej spolupráce. 

Výstupom konferencie bude zborník príspevkov v angličtine a v jazykoch partnerských organizácií. 

Poplatok za účasť na prednáškach počas oboch dní –  24 € 
Poplatok za účasť na prednáškach a workshopoch počas oboch dní – 35 € 
Program konferencie (link na program v češtine) 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.