Я студент з України і мені потрібна допомога

Už druhý rok pomáhame rodinám v Spišskej Novej Vsi, kde máme zriadeniu kanceláriu špecializovaného sociálneho poradenstva. V spolupráci so Spišskou katolíckou charitou sme sa rozhodli potešiť deti zo sociálne zanedbaného prostredia a pripravili sme pre ne mikulášske posedenie. Zorganizovali sme zbierku hračiek a šatstva, ktoré si v rámci Mikulášskeho podujatia prítomné deti i rodičia prezreli a rozdelili.

S veľkou pomocou a empatiou sme sa stretli u zamestnancov Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi  a rôznych dobrovoľníkov, ktorí sa aktívne zapojili najmä do zbierky hračiek, ktoré putovali nielen do tých rodín, ktoré sa podujatia zúčastnili, ale aj do rodín, ktoré sa z rôznych dôvodov nemohli daného podujatia zúčastniť.

Deň 10.12.2013 pre mnohých ničím výnimočný, bol tým dňom, kedy sa konalo spoločné Posedenie s Mikulášom pre všetky deti rodín zo sociálne ohrozeného prostredia.

Deti a ich rodičia sa zišli pri slávnostnom stole, mohli si vyskúšať svoje zručnosti a kreativitu vo vyrábaní rôznych vianočných darčekov a mali možnosť zúčastniť sa rôznych hravých aktivít . Súčasťou akcie bola aj burza hračiek a odevov.

Vyvrcholením stretnutia bol príchod Mikuláša s obrovským batohom sladkostí, no a ako už tradične nemohol chýbať jeho verný pomocník – ufúľaný čert.

Každá rodina si ale svoj batôžtek musela zaslúžiť a tak sa spievalo, tancovalo, recitovalo.

Spokojný úsmev na tvárach detí veštil, že sa posedenie vydarilo. Všetci sme sa cítili tak príjemne, že sa nám toto posedenie pretiahlo do neskorého podvečera.

Všetko má svoj koniec a aj deň so sv. Mikulášom sa chýlil ku koncu a my sme sa ho rozhodli ukončiť spoločnou vianočnou piesňou „Tichá noc“.

Vyjadrujeme úprimné poďakovanie Spišskej katolíckej charite za možnosť pripojiť sa k ich podujatiu, ako aj všetkým, ktorí prispeli svojou troškou a časom pre deti z ohrozených rodín a pomohli tak splniť deťom jeden z ich veľkých detských snov.

Výkon špecializovaného sociálneho poradenstva v Spišskej Novej Vsi je spolufinancovaný z rozpočtu Úradu košického samosprávneho kraja.

Mgr. Gabriela Kuchárová

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.