Я студент з України і мені потрібна допомога

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter opäť oceňoval za pomoc rodinám, deťom a sociálne slabším. Z jeho rúk si na slávnostnom večere prevzali plakety nielen zamestnanci zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ale aj tí, ktorí významne pomáhajú ľuďom v ťažkých životných situáciách. Už 16. ročník podujatia „Sociálny čin roka“ pripravilo ministerstvo práce v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.

Oceňovanie sa už tradične nieslo v znamení vďaky všetkým, ktorí vykonávajú neľahkú prácu s deťmi a rodinami. Sú to sociálni pracovníci, psychológovia, vychovávatelia a iní odborníci pôsobiaci priamo v rezorte práce, ale aj v mestách a obciach, neštátnych subjektoch, aj tí, ktorí pôsobia ako dobrovoľníci.

„Ich práca s rodinami je náročná a vyžaduje si doslova celého človeka a najmä veľké srdce a kopec empatie. Sú to ľudia, ktorí často nahrádzajú deťom rodičov, ale aj ľudia, ktorí sa snažia zabrániť rozpadu rodiny. Oceňujem ich preto, lebo svojim prístupom a reálnymi činmi prekročili hranice zvyčajného. Za to im patrí moje úprimne ďakujem. A to nielen im, ale aj celému ich pracovnému kolektívu,“ povedal Ján Richter.

Minister Ján Richter odovzdal ocenenia v troch kategóriách. Cenu si z jeho rúk prevzalo sedem zamestnancov zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, sedem zamestnancov oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce a osobnosti, ktoré rôznym spôsobom významne pomáhajú ľuďom v ťažkých životných situáciách. Tie si za svoje aktivity vyslúžili ocenenie za Sociálny čin roka. „Výnimočnosť týchto ľudí spočíva v ich vysokej osobnej angažovanosti i v tom, že svoju prácu považujú za svoje poslanie,“ dodal Ján Richter.

Slávnostného oceňovania sa zúčastnil aj predseda vlády Peter Pellegrini, ktorý prišiel sociálnym pracovníkom poďakovať osobne. „Hlboko sa skláňam pred vašou prácou a zo srdca vám ďakujem za to, čo robíte vo svojej ťažkej a nie vždy dostatočne docenenej práci. S ministrom preto pracujeme na tom, aby sa to zmenilo,“ informoval. Dodal, že jeho cieľom ako predsedu vlády je, aby sa v budúcnosti každý jeden človek vedel spoľahnúť, že ak to bude potrebovať, štát mu pomôže.

Minister Ján Richter však ocenenia nielen rozdával, jedno na záver aj sám dostal. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov mu udelili cenu za „Sociálny čin desaťročia“. Konkrétne za neoceniteľnú dlhoročnú podporu a pomoc rodinám a deťom v ťažkých životných situáciách. „Ďakujeme pánovi ministrovi, že od začiatku podporoval a dotiahol do úspešného konca novelu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ktorá dáva novú nádej pre dieťa a rodinu,“ uviedol predseda Fóra Zdenko Michalides.

Sociálny čin roka 2019 Sociálny čin roka 2019 Sociálny čin roka 2019

 

 

 

Zoznam ocenených

Zamestnanci zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Beáta Fioleková, Centrum pre deti a rodiny Mlynky
Ondrej Kôbôl, Centrum pre deti a rodiny Jesenské
Jozef Poláš, Centrum pre deti a rodiny Pečeňady
Anna Babinčáková, Centrum pre deti a rodiny Michalovce
Ján Knižacký, Centrum pre deti a rodiny Necpaly
Zlatica Žiaková, Centrum pre deti a rodiny Tŕnie
Jarmila Fejfarová, Detské krízové centrum Náruč

Zamestnanci oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Alica Holevová, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
Magdaléna Balintová, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
Jana Šulíková, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Katarína Vašková, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
Svétlana Štiborová, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
Silvia Hrušková, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
Tomáš Pápay, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske

Sociálny čin roka
Marcel Breče, evanjelická diakonia Košeca
Angelika Čulíková, zariadenie sociálnych služieb VINIČKY v Nitre
Agnesa Poprocká, reedukačné centrum pre chlapcov Tornaľa
Marta Sarköziová, náhradná matka
Martin Vatra, DOMKO – Domov sociálnych služieb, Košice
Mária Ďurčeková, koordinátorka aktivačnej činnosti v Zlatých Moravciach

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.