Я студент з України і мені потрібна допомога

Ružomberská pobočka SPDDD Úsmev ako dar zorganizovala pilotný cyklus skupinového kariérového poradenstva pre mladých dospelých, ktorý sa uskutočnil medzi 16. januárom a 13. februárom 2014. Mladí dospelí tak absolvovali štyri popoludňajšie stretnutia s kariérovým poradcom.

 

Témami boli úvod do sveta práce, diskusia o požiadavkách na výkon rôznych druhov povolania, diagnostika RIASEC a spôsoby hľadania práce. Účastníci absolvovali aj cvičné pracovné pohovory.

„Našich mladých dospelých čakajú v najbližších mesiacoch dôležité kariérové rozhodnutia, ako sú maturity, voľba nadstavby či hľadanie zamestnania, preto sme sa rozhodli zorganizovať toto skupinové poradenstvo,“ hovorí Mária Szabóová, manažérka ružomberskej pobočky SPDDD Úsmev ako dar.

„Krátky čas strávený s poradcom diskutujúc o voľbe profesionálnej dráhy, kariérových kotvách a situácii na trhu práce môže pomôcť jednotlivcovi na dlhý čas v jeho budúcnosti– pri nasmerovaní želanej kariéry,“ dodáva Daniel Markovič, odborný asistent z Katolíckej univerzity v Ružomberku a kariérový poradca.

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.