Я студент з України і мені потрібна допомога

Každý z nás má po osemnástke strach opustiť bezpečie rodinného krbu, cítime sa mladí, nezrelí, jedným slovom neschopní postarať sa sami o seba. Zamysleli sme sa však niekedy nad tým, ako sa cítia mladí osemnásť roční domováci, ktorí bezpečie rodinného krbu nemajú? Majú väčší strach alebo je im to jedno? Majú v živote niekoho, ku komu môžu po odchode z domova ísť alebo komu môžu aspoň zavolať? Ak áno, je to ich životná výhra a šanca na lepší život. My na Úsmeve oceňujeme aktivity našich partnerov, ktorým táto téma nie je ľahostajná. Vďaka ich podpore pracuje už množstvo domovákov, majú svoje rodiny a vzorne sa o ne starajú. V tomto roku vznikol v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia a Policajným zborom MV SR ďalší unikátny projekt, ktorý uľahčí 20 domovákom štart do života a lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

Vďaka projektu „Vodičské kurzy pre deti z detských domovov“, ktorý vznikol aj za účasti dopravnej polície, majú títo mladí dospievajúci možnosť získať príspevok na kurz vodičského oprávnenia. Do konca letných prázdnin sa môžu registrovať a posielať motivačné listy a potom budú netrpezlivo čakať, či dostanú šancu.

Nadácia Volkswagen Slovakia s Úsmevom ako dar spolupracuje už viac ako desať rokov na vzdelávacích projektoch, či už vzdeláva našich dobrovoľníkov alebo dlhodobo podporuje deti vyrastajúce v Centrách pre deti a rodiny (bývalé detské domovy). Doposiaľ v podobných projektoch spolupráce pomohla týmto užitočným spôsobom už viac ako 200 deťom. Teší nás zapojenie Policajného zboru MV SR do projektu, ktorý chce byť podporou domovákom pri tejto ťažkej životnej skúške.

Vodičské kurzy pre deti z detských domovov

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.