Я студент з України і мені потрібна допомога

V penzióne SIVEC sa 16.-19.2.2013 vďaka podpore z fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska,  uskutočnil rozvojový program pre deti z Centra pre obnovu rodiny DORKA. Okrem pravidelných stretnutí s dobrovoľníkmi, kde deti spoznávajú hrady a zámky Slovenska, malo 12 detí a 6 dobrovoľníkov možnosť spoznávať okrem hradov a zámkov i seba samých.

Po príchode do penziónu, ubytovaní a vybalení sme sa formou hier zoznámili a určili si pravidlá pobytu. Po cykle hier a pohybových aktivít nasledovalo spoznávanie hradov a zámkov. Úlohou detí bolo po vylosovaní hradu či zámku získať o ňom čo najviac informácií, priradiť k nemu obrázok a na pripravený papier ho nalepiť a dopísať to najzaujímavejšie. Následne mali nájsť jeho polohu na mape Slovenska a prilepiť ho na dané miesto do pred pripravenej makety mapy. Po ukončení individuálnej práce sme si spoločne všetky hrady a zámky predstavili a tak sa naučili opäť niečo nové. Za odmenu po dobre odvedenej práci sme utužovali kolektív pohybovými aktivitami a spoločenskými stolovými hrami. Nedeľné ráno sa viedlo v duchu povestí a hier s touto tematikou. Deti mali správne vyskladať text povesti, no znova museli zabojovať ako tím a pomôcť jeden druhému pri získaní indícií. O hradoch si už čo to prečítali, ale ďalšou úlohou bolo hrad či zámok správne vyskladať z rôznych ústrižkov. Pred obedom sme šli na prechádzku a sánkovačku ku Ružínskej priehrade. Po obedňajšom odpočinku sme spolu s deťmi zisťovali, čo všetko patrí k hradu a čo by sme pri takom hrade chceli mať my osobne. Nápady detí sme aj zrealizovali a s pomocou paliet a temperových farieb sme si spoločne vytvorili krásny hrad s hradbami, kaplnkou, studňou a stajňou, lesom a vežami po stranách. Večer si deti aj my dospelí oddýchli pri spoločenský hrách a filme. V pondelok sa deti po rannej rozcvičke tešili do bazéna, aj keď voda bola skôr pre otužilcov, mali z toho radosť. Nedeľná tvorba hradieb už bola v pondelok pripravená pre výstavbu a tak sme spoločne vyskladali a vystavili nádherné, deťmi vytvorené hradby. K hradom, povestiam a panovníkom patrí aj erb a tak sme sa o erboch čo to naučili a aj sme si vytvorili vlastné erby, keďže každý jeden z nás má svoju vlastnú históriu a tak aj svoj charakteristický erb. Spoločne sme si potom do nich navzájom vpísali dobré vlastnosti a charakteristiky, ktoré nás vystihujú. Každý dostal odozvu na seba samého a mnohých to povzbudilo a posunulo vpred. Posledný deň sa viedol v duchu hier a zábavy, ale aj bilancovania, vyhodnocovania, zhrnutia pobytu a odovzdania diplomov. Nemilou súčasťou bolo aj balenie a skladanie hradieb, ale každý z nás si odniesol z poznávacieho pobytu mnoho. Nielen že sme spoznali nové hrady a zámky, ale aj kamarátov a určite aj samých seba. Pri čakaní na autobus a cestou domov už deti snívali a rozprávali o ďalšom tábore, kde spoznajú nové hrady a zámky Slovenska.

moja povest 004moja povest 005moja povest 006moja povest 007

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.