Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar si Vás dovoľuje pozvať na 3. ročník konferencií Mosty k rodine, ktoré sa opäť uskutočnia vo všetkých krajských mestách. Témou konferencií je sociálna práca na Slovensku.

Konferencia je súčasťou projektu regionálnych jednodňových konferencií Mosty k rodine, ktoré sa uskutočnia vo všetkých slovenských krajských mestách. Ich cieľom je podpora vzájomnej komunikácie a spolupráce všetkých zainteresovaných subjektov, organizácií, odborníkov a jednotlivcov, ktorí pomáhajú rodinám v kríze, náhradným rodinám a deťom v ohrození v rámci konkrétneho regiónu.

Hlavným a stále motivujúcim prvkom pre našu Spoločnosť priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar je: „Aby každé dieťa malo rodinu“..

Tematické okruhy konferencie:

• praktické otázky sociálnej práce s rodinou
• medicínsko – psychologické problémy v sociálnej práci s rodinou
• náhradná rodinná starostlivosť- práca s rodinou

Termíny konferencií:

Nitra – 23.9.2008

Trnava – 24.9.2008

Trenčín – 25.9.2008

Bratislava – 2.10.2008 o 09:00 hod v Hotely Kijev

(ZA) Dolný Kubín – 7.10. 2008 o 09:00 hod v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne

Prešov – 8.10.2008

Košice – 9.10.2008

Prihlásiť sa môžu aj študenti výsokých škôl. Prihláška pre študentov.doc

Mosty k rodine – Trenčín

Dňa 25.9.2008 sa na pôde Vysokej školy manažmentu v Trenčíne uskutočnila regionálna konferencia Mosty k rodine s cieľom prezentácie fungujúcich projektov, prístupov, podpory komunikácie a spolupráce všetkých zainteresovaných subjektov, organizácií, odborníkov i jednotlivcov, ktorí pomáhajú rodinám v kríze, náhradným rodinám, deťom v ohrození v rámci Trenčianskeho kraja.

Konferenciu otvoril podpredseda TSK PaedDr. Jozef Božik. Pred rečníckym pultom sa postupne vystriedali odborníci – z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, z centra sociálnej pomoci, z Trenčianského mediačného centra, neziskových organizácií. V hlavnej časti odznelo 6 príspevkov, ktoré umožnili nahliadnuť do konkrétnej práce a skúseností.

V druhej časti konferencie, ktorá sa realizovala formou workshopov účastníci mohli v skupinkách diskutovať na tému sociálna práca s rodinou a náhradná starostlivosť.

Autor: Jana Kocanová

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.