Я студент з України і мені потрібна допомога

Regionálna konferencia Mosty k rodine 2012 za košický a prešovský kraj priniesla tohto roku – podobne ako v Bratislave a v Banskej Bystrici tému problematiky detí s poruchami správania v rodine a v systéme náhradnej starostlivosti. V Hoteli Yasmín sa dňa 23.októbra stretlo vyše 130 účastníkov  – odborníci pracujúci v sociálnej oblasti, psychiatri, psychológovia, zástupcovia verejnej správy, riaditelia a pracovníci detských domovov.

Po odprezentovaní hlavných prednášok si mohli účastníci zvoliť workchop s témami:

1) Nástroje používané v sociálnej práci
2) Príprava dieťaťa na zmenu rodinného prostredia v súvislosti s náhradnou rodinnou starostlivosťou
3) Pomoc rodinám, v ktorých sa vyskytujú poruchy správania.

Konferencia otvorila problematiku, s ktorou sa stretávajú čím ďalej tým častejšie nielen  pracovníci v detských domovoch a krízových stredísk,  pracovníci z oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ale aj psychológovia, psychiatri a pedagógovia vo svojej denno-dennej praxi. Téma rozvinula zaujímavú a v niektorých workshopoch aj búrlivú diskusiu, kde hľadať korene a príčiny tejto zložitej situácie, aké sú možnosti jej riešenia, kde sú medzery a biele miesta v právnom a sociálnom systéme, aké konkrétne kroky sú efektívne a pomáhajúce pri práci s týmto deťmi.

Z konferencie vzišlo mnoho návrhov a myšlienok – dôležitosť funkčnej a harmonickej rodiny, nezastupiteľnosť vzťahovej osoby pre budúcnosť dieťaťa, potreba dobrej výchovy zrelého rodiča/vychovávateľa…  Veríme, že obsah príspevkov a diskusií obohatil a priniesol čosi nové a podnetné pre každého poslucháča.

PaedDr. Ivona Hološová, Úsmev ako dar Košice

mosty KE 2012 002mosty KE 2012 003mosty KE 2012 007mosty KE 2012 011mosty KE 2012 013

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.