Я студент з України і мені потрібна допомога

Mosty k rodine sú jedinečné konferencie, ktoré spájajú odborníkov v oblasti sociálnej práce s deťmi a rodinou v regiónoch. Spoločnosť Úsmev ako dar práve organizuje už 5. ročník konferencií. Prvá z nich sa tento rok koná 28. septembra v Trenčíne. Nasledujú konferencie v Nitre, Trnave, Bratislave, Dolnom Kubíne, Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach. Hlavná téma tohtoročných konferencií je Kam kráča rodina v Európe a na Slovensku a ako jej vieme pomôcť.

Už päť rokov Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar vďaka konferenciám Mosty k rodine spája odborníkov z oblasti práce s rodinou. Mosty k rodine sú jednodňové konferencie, ktoré sa konajú pravidelne v priebehu septembra a októbra v ôsmych regiónoch Slovenska.

Témou tohtoročného V. ročníka „Mosty k rodine’’ je sociálna práca s rodinou. Podľa Hodnotiacej správy Rodina v Európe 2009, ktorú pre Európsky parlament vypracoval neštátny Inštitút pre rodinnú politiku, Európa vymiera. Alarmujúce je, že nové členské krajiny sú na tom horšie ako pôvodná európska pätnástka. Žiadna krajina EÚ nedosahuje hranicu 2,1 narodeného dieťaťa na jednu ženu vo fertilnom veku, ktorá je potrebná na prežitie spoločnosti. Absolútne najnižšia je pritom pôrodnosť práve na Slovensku (1,25 dieťaťa na ženu).*

Aj touto štúdiou, ako aj budúcnosťou rodiny v Európe a na Slovensku sa budú zaoberať prednášajúci na odborných konferenciách. Odborníci prednesú tiež konkrétne príklady sociálnej práce, ktorej cieľom je zabrániť rozpadu rodín.

Cieľom projektu regionálnych konferencií je odborná diskusia a výmena praktických skúseností v sociálnej práci s rodinou, medzi odborníkmi, akademickými autoritami, praktikmi zo štátnej správy, samosprávy a z akreditovaných subjektov.

Aj spoločnosť Úsmev ako dar má v náplni svojej činnosti sanáciu rodín v kríze. V minulom roku (2009) jej sociálni pracovníci poskytli poradenstvo a pomoc 1250 rodinám v kríze a 470 náhradným rodinám. Do pôvodnej biologickej rodiny sa Úsmevu ako dar podarilo vrátiť 15 detí a pre 45 detí našiel náhradných rodičov.

Teší nás, že aj tento rok prevzal záštitu nad konferenciami Mosty k rodine generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny MUDr. Ivan Juráš.
Konferencie sa konajú aj vďaka pomoci EÚ a štátneho rozpočtu SR na základe programu Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010.

*Hodnotiaca správa Rodina v Európe 2009. Madrid: Inštitút pre rodinnú politiku (IPF), 2009Na stránke: http://www.scribd.com/doc/22418149/Report-Evolution-on-the-Family-in-Europe-2009

TERMÍNY KONFERENCIÍ:

28.9. Trenčín
29.9. Nitra, Program
1.10. Trnava, Program

6.10. Bratislava
7.10. Dolný Kubín
8.10. Banská Bystrica
12.10. Prešov
13.10. Košice

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa konferencií, prosím napíšte na danú pobočku – KONTAKTY .

Kolegovia z Úsmevu ako dar sú pripravení poskytnúť informácie novinárom pred, po i počas konania jednotlivých regionálnych konferencií. V Bratislave sa uskutoční tlačová konferencia.

Andrea Hajdúchová

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.